Evropský kongres rostlinné biologie

Ve dnech 26.- 29. 6. 2016 probíhá v Praze důležité setkání rostlinných biologů evropského a světového významu „Plant Biology Europe EPSO / FESPB Congress 2016“, kterého se účastní více než 900 vědců z 58 zemí celého světa.

Otevření dendrologické zahrady

V uplynulých dnech byla v areálu Jihočeské univerzity a Biologického centra AV ČR otevřena nová dendrologická zahrada, ve které se nachází sbírka více než 80 druhů stromů, keřů a bylin ze tří kontinentů.

Ornito-entomologický víkend 2016

Poslední červnový víkend se opět uskutečnil Ornito-entomologický víkend tentokrát v okolí Lednice.

Krajina euroregionů 2016 v Dolomitech

Pojeďte s námi 2. – 9. 9. na terénní kurz do italských Dolomitů. Poznáte krásu velehor i vlivy které je formují.

Molekulární biologie v Budějovicích 2016

V týdnu od 20. do 24. června proběhl na Přírodovědecké fakultě JU další úspěšný ročník Molbibu – akce pro středoškolské studenty z celé České a Slovenské republiky, v rámci které mají možnost vyzkoušet si v laboratoři práci molekulárního biologa.

Naše objevy

Nepřehlédněte novou rubriku, ve které budeme pravidelně představovat aktuální výzkumy a objevy našich vědců.

Dětská skupina Motýl

Přírodovědecká fakulta přijímá žádosti o umístění dítěte do dětské skupiny Motýl, která vznikla ve spolupráci s Biologickým centrem AV ČR.

Oddělení jazyků PřF JU

Oddělení jazyků Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity zajišťuje výuku jazyků pro studenty Přírodovědecké fakulty, ale vítáni jsou i studenti z jiných fakult. Základním vyučovaným jazykem je angličtina, nabízíme však také výuku dalších jazyků.

Stipendia na Přírodovědecké fakultě

Přehled stipendií, která je možné získat na PřF JU.


O fakultě

Přírodovědecká fakulta JU nabízí odborné studium zaměřené především na biologické, chemické, fyzikální, informatické a matematické obory. Součástí studijních programů je také víceoborové vzdělávání budoucích učitelů.