Mechatronika nově i v kombinované formě studia

Bakalářský technický obor Mechatronika vyučovaný na Přírodovědecké fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích bude od akademického roku 2016/2017 nově rozšířen o kombinovanou formu studia.

Reportáž ze Dne otevřených dveří

V pátek 15. ledna 2016 se uskutečnil na PřF JU další ročník Dne otevřených dveří. Návštěvníci, kterých bylo téměř 480, si poslechli mnoho poutavých přednášek a nahlédli do zajímavých projektů našich badatelů a studentů.

Zahraniční výzkumy a centra

Zájemcům o vědeckou práci umožňuje PřF již během studia pracovat ve vědeckých týmech, kde se mohou zapojit i do mezinárodních výzkumných projektů a nezřídka zde slaví své první badatelské úspěchy.

Výzkum drobných afrických savců

Náš výzkum afrických savců se ubírá dvěma směry. Prvním z nich je studium nejrůznějších aspektů biologie podzemních hlodavců, druhý představují převážně taxonomické studie na řadě drobných savců.

Zoologické dny 2016

Ve dnech 11. a 12. února 2016 proběhne v prostorách PřF JU a Biologického centra AV ČR konference Zoologické dny 2016.

Dětská skupina Motýl

Přírodovědecká fakulta přijímá žádosti o umístění dítěte do dětské skupiny Motýl, která vznikla ve spolupráci s Biologickým centrem AV ČR.

Stipendia na Přírodovědecké fakultě

Přehled stipendií, která je možné získat na PřF JU.


O fakultě

Přírodovědecká fakulta JU nabízí odborné studium zaměřené především na biologické, chemické, fyzikální, informatické a matematické obory. Součástí studijních programů je také víceoborové vzdělávání budoucích učitelů.