Oddělení jazyků PřF JU

Oddělení jazyků Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity zajišťuje výuku jazyků pro studenty Přírodovědecké fakulty, ale vítáni jsou i studenti z jiných fakult. Základním vyučovaným jazykem je angličtina, nabízíme však také výuku dalších jazyků.

Ornito-entomologický víkend 2016

Po úspěšném botanickém víkendu pořádáme po třech letech nyní další Ornito-entomologický víkend, tentokrát v okolí malebné Lednice.

Naše objevy

Nepřehlédněte novou rubriku, ve které budeme pravidelně představovat aktuální výzkumy a objevy našich vědců.

Botanické exkurze - jaro 2016

Katedra botaniky společně s dalšími spřátelenými institucemi pořádá v průběhu jara několik zajímavých exkurzí, veškeré podrobnosti k nim najdete níže.

Dětská skupina Motýl

Přírodovědecká fakulta přijímá žádosti o umístění dítěte do dětské skupiny Motýl, která vznikla ve spolupráci s Biologickým centrem AV ČR.

Zahraniční výzkumy a centra

Zájemcům o vědeckou práci umožňuje PřF již během studia pracovat ve vědeckých týmech, kde se mohou zapojit i do mezinárodních výzkumných projektů a nezřídka zde slaví své první badatelské úspěchy.

Stipendia na Přírodovědecké fakultě

Přehled stipendií, která je možné získat na PřF JU.


O fakultě

Přírodovědecká fakulta JU nabízí odborné studium zaměřené především na biologické, chemické, fyzikální, informatické a matematické obory. Součástí studijních programů je také víceoborové vzdělávání budoucích učitelů.