Badatelský klub Přírodovědecké fakulty

V akademickém roce 2014/2015 PřF JU umožnila několika zájemcům z řad středoškolských žáků vyzkoušet si na vlastní kůži práci badatele a otevřela Badatelský klub.

Přírodovědecká fakulta se připojila k akci Dobrodružství s technikou

Ve čtvrtek 18. června 2015 se zástupci naší fakulty z Ústavu aplikované informatiky a z Ústavu fyziky a biofyziky připojili se svým programem k akci s názvem Dobrodružství s technikou, která se konala na českobudějovickém výstavišti.

Zahraniční výzkumy a centra

Zájemcům o vědeckou práci umožňuje PřF již během studia pracovat ve vědeckých týmech, kde se mohou zapojit i do mezinárodních výzkumných projektů a nezřídka zde slaví své první badatelské úspěchy.

Molekulární biologie v Budějovicích 2015

V druhém červnovém týdnu proběhl na Přírodovědecké fakultě JU další ročník týdenní akce pro středoškolské studenty s názvem Molekulární biologie v Budějovicích, v rámci které si studenti z českých i slovenských gymnázií mohlivyzkoušet různé metody molekulární biologie, ke kterým se běžně na střední škole nedostanou.

Dětská skupina Motýl

Přírodovědecká fakulta přijímá žádosti o umístění dítěte do dětské skupiny Motýl, která vznikla ve spolupráci s Biologickým centrem AV ČR.

Tým Tomáše Doležala z PřF zjistil, že imunitní systém používá adenosin jako sobecký signál

Stipendia na Přírodovědecké fakultě

Přehled stipendií, která je možné získat na PřF JU.


O fakultě

Přírodovědecká fakulta JU nabízí odborné studium zaměřené především na biologické, chemické, fyzikální, informatické a matematické obory. Součástí studijních programů je také víceoborové vzdělávání budoucích učitelů.