Zpátky do lavic 2015

Zveme Vás na další ročník přednáškového víkendu pro středoškolské pedagogy, který se bude konat ve dnech 28. a 29.11. 2015 v posluchárně C1 (budova C) v areálu PřF JU.

Projekt tropického lesa ve Wanangu získal prestižní cenu Equator Prize

Zahraniční výzkumy a centra

Zájemcům o vědeckou práci umožňuje PřF již během studia pracovat ve vědeckých týmech, kde se mohou zapojit i do mezinárodních výzkumných projektů a nezřídka zde slaví své první badatelské úspěchy.

Výzkum drobných afrických savců

Náš výzkum afrických savců se ubírá dvěma směry. Prvním z nich je studium nejrůznějších aspektů biologie podzemních hlodavců, druhý představují převážně taxonomické studie na řadě drobných savců.

Dětská skupina Motýl

Přírodovědecká fakulta přijímá žádosti o umístění dítěte do dětské skupiny Motýl, která vznikla ve spolupráci s Biologickým centrem AV ČR.

Badatelský klub Přírodovědecké fakulty

V minulém akademickém roce PřF JU umožnila několika zájemcům z řad středoškolských žáků vyzkoušet si na vlastní kůži práci badatele a otevřela Badatelský klub.

Stipendia na Přírodovědecké fakultě

Přehled stipendií, která je možné získat na PřF JU.


O fakultě

Přírodovědecká fakulta JU nabízí odborné studium zaměřené především na biologické, chemické, fyzikální, informatické a matematické obory. Součástí studijních programů je také víceoborové vzdělávání budoucích učitelů.