Příměstský tábor s Přírodovědou

V pondělí 17. srpna 2015 odstartoval na půdě PřF JU již druhý ročník týdenního fakultního příměstského tábora, kterého se letos zúčastnilo dvacet dětí.

Studentský deník z Papui 2015

Přinášíme první a druhou část studentského deníku z letošního Kurzu tropické ekologie.

Letní tábor s Přírodovědou 2015 – Expedice Amundsen

Ve dnech 2. až 14. srpna 2015 se uskutečnil již třetí ročník Letního tábora s Přírodovědou. Dvacet osm účastníků se tentokrát neohroženě vypravilo směrem k Jižnímu pólu na Expedici Amundsen.

Badatelský klub Přírodovědecké fakulty

V akademickém roce 2014/2015 PřF JU umožnila několika zájemcům z řad středoškolských žáků vyzkoušet si na vlastní kůži práci badatele a otevřela Badatelský klub.

Dětská skupina Motýl

Přírodovědecká fakulta přijímá žádosti o umístění dítěte do dětské skupiny Motýl, která vznikla ve spolupráci s Biologickým centrem AV ČR.

Zahraniční výzkumy a centra

Zájemcům o vědeckou práci umožňuje PřF již během studia pracovat ve vědeckých týmech, kde se mohou zapojit i do mezinárodních výzkumných projektů a nezřídka zde slaví své první badatelské úspěchy.

Stipendia na Přírodovědecké fakultě

Přehled stipendií, která je možné získat na PřF JU.


O fakultě

Přírodovědecká fakulta JU nabízí odborné studium zaměřené především na biologické, chemické, fyzikální, informatické a matematické obory. Součástí studijních programů je také víceoborové vzdělávání budoucích učitelů.