Kurs tropické ekologie: Papua-Nová Guinea 2017

Vyhlašujeme přijímací řízení na Kurs tropické ekologie 2017.

Botanické exkurze - podzim 2016

Katedra botaniky společně s dalšími spřátelenými institucemi pořádá v průběhu podzimu několik zajímavých exkurzí, veškeré podrobnosti najdete na níže přiloženém odkazu.

Noc vědců 2016

V pátek 30. 9. 2016 na Přírodovědecké fakultě Jihočeské univerzity stejně jako po celé republice probíhala Noc vědců.

Oddělení jazyků PřF JU

Oddělení jazyků Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity zajišťuje výuku jazyků pro studenty Přírodovědecké fakulty, ale vítáni jsou i studenti z jiných fakult. Základním vyučovaným jazykem je angličtina, nabízíme však také výuku dalších jazyků.

Naše objevy

Nepřehlédněte novou rubriku, ve které dvakrát týdně představujeme aktuální výzkumy a objevy našich vědců.

Mezinárodní letní škola Soil & Water 2016

Před začátkem letošního podzimního semestru proběhl v Českých Budějovicích již pátý ročník mezinárodní letní školy Soil & Water, které se zúčastnilo šest studentů naší fakulty, a také francouzští, estonští a němečtí studenti. Účastníci kurzu se během přednášek a exkurzí dozvěděli mnohé o interakcích mezi rostlinami, půdou a vodou.

Československá virologická konference 2017

Srdečně Vás zveme na konferenci, která se bude konat 16. a 17. února 2017 v Kongresové hale BC AV ČR.

Stipendia na Přírodovědecké fakultě

Přehled stipendií, která je možné získat na PřF JU.

Dětská skupina Motýl

Přírodovědecká fakulta přijímá žádosti o umístění dítěte do dětské skupiny Motýl, která vznikla ve spolupráci s Biologickým centrem AV ČR.


O fakultě

Přírodovědecká fakulta JU nabízí odborné studium zaměřené především na biologické, chemické, fyzikální, informatické a matematické obory. Součástí studijních programů je také víceoborové vzdělávání budoucích učitelů.