Úspěch Lucie Veithové na Evropských univerzitních hrách

Studentka Přírodovědecké fakulty Lucie Veithová získala na červencových Evropských univerzitních hrách bronzovou medaili v karate.

Koupání v pískovnách prospívá jejich biodiverzitě

Po četných nálezech ohrožených rostlin i živočichů v kamenolomech, pískovnách i na dalších silně narušených místech se pohled přírodovědců na takto zdánlivě zničené lokality změnil. Dnes je již dobře známo, že některé ohrožené druhy hmyzu, obojživelníků či rostlin v běžné krajině nenajdeme, nápadně často však bývají nalézány právě v pískovnách.

Otevření dendrologické zahrady

V uplynulých dnech byla v areálu Jihočeské univerzity a Biologického centra AV ČR otevřena nová dendrologická zahrada, ve které se nachází sbírka více než 80 druhů stromů, keřů a bylin ze tří kontinentů.

Naše objevy

Nepřehlédněte novou rubriku, ve které budeme pravidelně představovat aktuální výzkumy a objevy našich vědců.

Krajina euroregionů 2016 v Dolomitech

Pojeďte s námi 2. – 9. 9. na terénní kurz do italských Dolomitů. Poznáte krásu velehor i vlivy které je formují.

Dětská skupina Motýl

Přírodovědecká fakulta přijímá žádosti o umístění dítěte do dětské skupiny Motýl, která vznikla ve spolupráci s Biologickým centrem AV ČR.

Stipendia na Přírodovědecké fakultě

Přehled stipendií, která je možné získat na PřF JU.


O fakultě

Přírodovědecká fakulta JU nabízí odborné studium zaměřené především na biologické, chemické, fyzikální, informatické a matematické obory. Součástí studijních programů je také víceoborové vzdělávání budoucích učitelů.