Kurz Biologie mořských organismů

V rámci pravidelného kurzu mělo v letošním roce deset vybraných studentů opět možnost podívat se na korálové útesy Rudého moře na lokalitě Marsa Shagra v blízkosti letoviska Marsa Alam.

Zahraniční výzkumy a centra

Zájemcům o vědeckou práci umožňuje PřF již během studia pracovat ve vědeckých týmech, kde se mohou zapojit i do mezinárodních výzkumných projektů a nezřídka zde slaví své první badatelské úspěchy.

Nový studijní obor Mechatronika

Přihlášky ke studiu pro akademický rok 2014/2015 je možné zasílat do 1. srpna 2014.

Přihlášky do doktorských studijních programů je možné podávat do poloviny srpna

Mimořádné přijímací řízení proběhne v září 2014.

Mezioborová exkurze k ekologii biomů 2014

V letošním roce se uskutečnila již dvacátá mezioborová exkurze, cílem tentokrát bylo Srbsko.

Dr. Dagmara Sirová získala prestižní stipendium pro ženy ve vědě

Vědkyně z Katedry biologie ekosystémů se stala jednou ze tří vítězek letošního ročníku soutěže L´Oréal Pro ženy ve vědě.

Biologové zkoumají na Třeboňsku obnovu tůní po těžbě

Soustava pískoven u Suchdola nad Lužnicí v CHKO Třeboňsko se stala předmětem intenzivního vědeckého výzkumu. Tým doc. Davida Boukala z Přírodovědecké fakulty JU zde ve spolupráci s Biologickým centrem AV ČR zkoumá osídlování nově vytvořených tůní vodními živočichy.

Stipendia na Přírodovědecké fakultě

Přehled stipendií, která je možné získat na PřF JU.

Dětská skupina Motýl

PřF JU se v letošním roce zapojila do projektu dětské skupiny, který realizuje Biologické centrum AV ČR.


O fakultě

Přírodovědecká fakulta JU nabízí odborné studium zaměřené především na biologické, chemické, fyzikální, informatické a matematické obory. Součástí studijních programů je také víceoborové vzdělávání budoucích učitelů.