Naše objevy

Nepřehlédněte rubriku, ve které dvakrát týdně představujeme aktuální výzkumy a objevy našich vědců.

Jak se nakládá s energií během imunitní reakce?

V PloS Patogens vyšel nový článek doc. Tomáše Doležala a Dr. Adama Bajgara.

Příměstské tábory Vědecké léto opět na PřF JU

Naše partnerská organizace Věda nás baví pořádá v létě několik turnusů příměstských táborů s názvem Vědecké léto, témata táborů a termíny konání najdete níže.

Odborníci z PřF JU spolupracovali na vytvoření největší databáze rostlin ČR

Odborníci z Katedry botaniky Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity, Ústavu botaniky a zoologie Masarykovy univerzity, Botanického ústavu Akademie věd ČR a desítky externích spolupracovníků vytvořili nejrozsáhlejší portál o vegetaci a flóře České republiky.

Vědci z Katedry biologie ekosystémů studují globální diverzitu mikroorganismů – závěry publikovali v časopise Nature

Tým z laboratoře Dr. Jiřího Bárty z Katedry biologie ekosystémů Přírodovědecké fakulty se již řadu let podílí na vytvoření globální databáze mikroorganismů, která obsahuje unikátní vzorky mikrobiální DNA z různých ekosystému naší planety.

Oddělení jazyků PřF JU

Oddělení jazyků Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity zajišťuje výuku jazyků pro studenty Přírodovědecké fakulty, ale vítáni jsou i studenti z jiných fakult. Základním vyučovaným jazykem je angličtina, nabízíme však také výuku dalších jazyků.

Projekty Přírodovědecké fakulty JU financované z fondů EU

Níže najdete přehled projektů financovaných z fondů EU, které jsou v současné době realizovány na Přírodovědecké fakultě JU.

Stipendia na Přírodovědecké fakultě

Přehled stipendií, která je možné získat na PřF JU.

Dětské skupiny na JU

Rodiče zaměstnaní na Přírodovědecké fakultě JU mohou v současné době využívat služeb dvou dětských skupin. Podrobnosti k oběma skupinám najdete níže.

Přeshraniční studijní obory

Přírodovědecká fakulta nabízí studium dvou přeshraničních studijních oborů (Biological Chemistry a Bioinformatics), jejichž studium probíhá v angličtině a je realizováno ve spolupráci s Johannes Kepler Universität v Linci.


O fakultě

Přírodovědecká fakulta JU nabízí odborné studium zaměřené především na biologické, chemické, fyzikální, informatické a matematické obory. Součástí studijních programů je také víceoborové vzdělávání budoucích učitelů. 

Kde nás najdete:

autobusem: linkou č. 3 na zastávku Jihočeská univerzita
automobilem: po ulici Branišovská směrem na Branišov, odbočit vlevo k areálu Biologického centra
Parkoviště pro návštěvníky najdete za budovou C.
letecký plánekplánek areálu budov