Zveme vás na další Podzimní botanický víkend

Další ročník oblíbené akce pro středoškolské učitele a jejich žáky se uskuteční poslední zářijový víkend (26. - 28. září 2014).

Vědci z Přírodovědecké fakulty se v Japonsku snaží objasnit proč je na světě tolik hmyzu

Proč jsou právě tropické lesy na druhy organismů tak bohaté a jak může tolik druhů rostlin a býložravého hmyzu žít společně na jednom místě?

Týden se současnou biologií 2014

Skupina středoškoláků si na Přírodovědecké fakultě již poosmé vyzkoušela práci badatelů.

Začala další oficiální přeshraniční spolupráce Národních parků, tentokrát na vědecké úrovni

Sjednocení již hotových výzkumů a nastartování nových, to je hlavní cíl nově sjednané spolupráce mezi Národními parky Šumava a Bavorský les v oblasti vědeckého bádání. Garantem této spolupráce je Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích.

Kurz tropické ekologie: Papua - Nová Guinea 2015

Vyhlašujeme přijímací řízení na Kurz tropické ekologie 2015.

Příměstský tábor s Přírodovědou

V posledním prázdninovém týdnu proběhl na Přírodovědecké fakultě JU první příměstský tábor, kterého se zúčastnilo sedmnáct žáků základních škol a nižších ročníků víceletých gymnázií.

Zahraniční výzkumy a centra

Zájemcům o vědeckou práci umožňuje PřF již během studia pracovat ve vědeckých týmech, kde se mohou zapojit i do mezinárodních výzkumných projektů a nezřídka zde slaví své první badatelské úspěchy.

Stipendia na Přírodovědecké fakultě

Přehled stipendií, která je možné získat na PřF JU.

Dětská skupina Motýl

PřF JU se v letošním roce zapojila do projektu dětské skupiny, který realizuje Biologické centrum AV ČR.


O fakultě

Přírodovědecká fakulta JU nabízí odborné studium zaměřené především na biologické, chemické, fyzikální, informatické a matematické obory. Součástí studijních programů je také víceoborové vzdělávání budoucích učitelů.