Den otevřených dveří 2015

Zveme vás na den otevřených dveří Přírodovědecké fakulty, který se bude konat 16. ledna 2015 od 9:00 do 15:00.

Zpátky do lavic 2014

O posledním listopadovém víkendu se uskutečnil další ročník přednáškového víkendu pro středoškolské pedagogy.

Na začátku semestru proběhl oblíbený kurz Krajina euroregionů

V prvním říjnovém týdnu (29. 9. - 3.10) se uskutečnil již tradiční kurz Krajina euroregionů (KBE 018), tentokrát v Bílých Karpatech.

Slavnostní odhalení ohryzku Járy Cimrmana

V pondělí 17. listopadu 2014 byl na PřF JU odhalen památník Járy Cimrmana.

Stipendia na Přírodovědecké fakultě

Přehled stipendií, která je možné získat na PřF JU.

Zahraniční výzkumy a centra

Zájemcům o vědeckou práci umožňuje PřF již během studia pracovat ve vědeckých týmech, kde se mohou zapojit i do mezinárodních výzkumných projektů a nezřídka zde slaví své první badatelské úspěchy.

Centrum PAPAVER v italské Santa Seveře

Členové Laboratoře archeobotaniky a paleoekologie Přírodovědecké fakulty JU jsou již podruhé na stáži v italském Muzeu moře a starověké mořeplavby v Santa Seveře u Říma.

Mezinárodní kurz Soil & Plant Ecology and Management

Před začátkem letošního podzimního semestru proběhl již třetí ročník mezinárodního kurzu Soil & Plant Ecology and Management, tentokrát v jižní Francii. Zúčastnili se ho také tři studenti naší fakulty.

Dětská skupina Motýl

PřF JU se v letošním roce zapojila do projektu dětské skupiny, který realizuje Biologické centrum AV ČR.


O fakultě

Přírodovědecká fakulta JU nabízí odborné studium zaměřené především na biologické, chemické, fyzikální, informatické a matematické obory. Součástí studijních programů je také víceoborové vzdělávání budoucích učitelů.