Mezinárodní kurz Soil & Plant Ecology and Management

Před začátkem letošního podzimního semestru proběhl již třetí ročník mezinárodního kurzu Soil & Plant Ecology and Management, tentokrát v jižní Francii. Zúčastnili se ho také tři studenti naší fakulty.

Týden se současnou biologií 2014

Skupina středoškoláků si na Přírodovědecké fakultě již poosmé vyzkoušela práci badatelů.

Vědci z Přírodovědecké fakulty se v Japonsku snaží objasnit proč je na světě tolik hmyzu

Proč jsou právě tropické lesy na druhy organismů tak bohaté a jak může tolik druhů rostlin a býložravého hmyzu žít společně na jednom místě?

Začala další oficiální přeshraniční spolupráce Národních parků, tentokrát na vědecké úrovni

Sjednocení již hotových výzkumů a nastartování nových, to je hlavní cíl nově sjednané spolupráce mezi Národními parky Šumava a Bavorský les v oblasti vědeckého bádání. Garantem této spolupráce je Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích.

Kurz tropické ekologie: Papua - Nová Guinea 2015

Vyhlašujeme přijímací řízení na Kurz tropické ekologie 2015.

Příměstský tábor s Přírodovědou

V posledním prázdninovém týdnu proběhl na Přírodovědecké fakultě JU první příměstský tábor, kterého se zúčastnilo sedmnáct žáků základních škol a nižších ročníků víceletých gymnázií.

Zahraniční výzkumy a centra

Zájemcům o vědeckou práci umožňuje PřF již během studia pracovat ve vědeckých týmech, kde se mohou zapojit i do mezinárodních výzkumných projektů a nezřídka zde slaví své první badatelské úspěchy.

Stipendia na Přírodovědecké fakultě

Přehled stipendií, která je možné získat na PřF JU.

Dětská skupina Motýl

PřF JU se v letošním roce zapojila do projektu dětské skupiny, který realizuje Biologické centrum AV ČR.


O fakultě

Přírodovědecká fakulta JU nabízí odborné studium zaměřené především na biologické, chemické, fyzikální, informatické a matematické obory. Součástí studijních programů je také víceoborové vzdělávání budoucích učitelů.