Naše objevy

Nepřehlédněte novou rubriku, ve které budeme pravidelně představovat aktuální výzkumy a objevy našich vědců.

Přírodě blízká péče o městskou zeleň

Srdečně Vás zveme na seminář o moderních trendech v ochraně biodiverzity ve městech a jejich blízkém okolí, který se bude konat ve čtvrtek 26. května 2016 od 9:30.

Mechatronika nově i v kombinované formě studia

Bakalářský technický obor Mechatronika vyučovaný na Přírodovědecké fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích bude od akademického roku 2016/2017 nově rozšířen o kombinovanou formu studia.

Molekulární biologie v Budějovicích 2016

V třetím červnovém týdnu proběhne další ročník MOLBIBu, akce určené pro středoškoláky, kteří si chtějí vyzkoušet laboratorní metody používané v molekulární biologii.

Týden se současnou biologií 2016

Zveme Vás na další ročník oblíbené akce pro středoškolské studenty, tentokrát v termínu od 29. srpna do 2. září 2016.

Botanické exkurze - jaro 2016

Katedra botaniky společně s dalšími spřátelenými institucemi pořádá v průběhu jara několik zajímavých exkurzí, veškeré podrobnosti k nim najdete níže.

Nevšední příměstské tábory Vědecké léto opět na PřF

Naše partnerská organizace Věda nás baví, kterou dlouhodobě podporujeme, pořádá v létě několik turnusů příměstských táborů s názvem Vědecké léto.

Dětská skupina Motýl

Přírodovědecká fakulta přijímá žádosti o umístění dítěte do dětské skupiny Motýl, která vznikla ve spolupráci s Biologickým centrem AV ČR.

Zahraniční výzkumy a centra

Zájemcům o vědeckou práci umožňuje PřF již během studia pracovat ve vědeckých týmech, kde se mohou zapojit i do mezinárodních výzkumných projektů a nezřídka zde slaví své první badatelské úspěchy.

Výzkum drobných afrických savců

Náš výzkum afrických savců se ubírá dvěma směry. Prvním z nich je studium nejrůznějších aspektů biologie podzemních hlodavců, druhý představují převážně taxonomické studie na řadě drobných savců.

Stipendia na Přírodovědecké fakultě

Přehled stipendií, která je možné získat na PřF JU.


O fakultě

Přírodovědecká fakulta JU nabízí odborné studium zaměřené především na biologické, chemické, fyzikální, informatické a matematické obory. Součástí studijních programů je také víceoborové vzdělávání budoucích učitelů.