Menu

Akce

4th European Student Conference on Behaviour & Cognition

Ve dnech 7. a 8. září se na půdě Přírodovědecké fakulty JU konala mezinárodní studentská konference s názvem 4th European Student Conference on Behaviour & Cognition.

Více

Týden se současnou biologií 2017

Minulý týden přivítala Přírodovědecká fakulta JU 16 středoškolských studentů z celé České republiky na oblíbené akci Týden se současnou biologií, v rámci které byl pro studenty připraven zajímavý program jak v terénu, tak v posluchárnách a laboratořích fakulty.

Více

Čtvrtý ročník příměstského tábora

V předposledním srpnovém týdnu proběhl na Přírodovědecké fakultě JU další ročník Příměstského tábora s Přírodovědou, kterého se zúčastnilo 21 dětí ve věku 9 – 13 let.

Více

Rekultivace těžebních prostorů: likvidace ohrožených druhů za velké peníze

Stovky kilometrů čtverečních zabírají v ČR území narušená těžbou nerostných surovin. A miliony korun stojí ročně jejich rekultivace na lesní porosty. Podle vědců a ochránců přírody jde o drahý způsob, jak zlikvidovat ohrožené druhy a jejich stanoviště.

Více

Naše objevy

Nepřehlédněte rubriku, ve které dvakrát týdně představujeme aktuální výzkumy a objevy našich vědců.

Více

Proteins in action – biophysical techniques for protein research

Přírodovědecká fakulta JU zorganizovala a ve dnech 26. - 28. 6. 2017 hostila první symposium pojednávající o biofyzikálních metodách používaných pro studium proteinů.

Více

Projekty Přírodovědecké fakulty JU financované z fondů EU

Níže najdete přehled projektů financovaných z fondů EU, které jsou v současné době realizovány na Přírodovědecké fakultě JU.

Více

Přeshraniční studijní obory

Přírodovědecká fakulta nabízí studium dvou přeshraničních studijních oborů (Biological Chemistry a Bioinformatics), jejichž studium probíhá v angličtině a je realizováno ve spolupráci s Johannes Kepler Universität v Linci.

Více

Patříme mezi deset nejlépe hodnocených fakult v ČR

Podle žebříčku Střediska vzdělávací politiky patří naše fakulta mezi deset nejlépe hodnocených fakult českých veřejných vysokých škol.

Více

Stipendia na Přírodovědecké fakultě

Přehled stipendií, která je možné získat na PřF JU.

Více
<< předchozí 1 2 následující >>