Menu

Jihočeská ratolest - sedmý ročník soutěže environmentálních projektů

Zveme Vás k účasti v soutěži Jihočeská ratolest, která letos sedmým rokem vybírá a odměňuje nejlepší projekty a vysokoškolské absolventské práce s environmentální tematikou. Soutěž vyhlašuje spolek Krasec a Jihočeský kraj pod záštitou radního Jihočeského kraje Pavla Hrocha a rektora Jihočeské univerzity doc. Tomáše Machuly, Ph.D., Th.D.


Soutěží se ve čtyřech kategoriích a jedna z nich je vymezena právě pro bakalářské a diplomové práce, které se zabývají třeba aplikovanou ekologií, ochranou přírody či EVVO a které mají přínos pro ochranu životního prostředí.

Předchozích ročníků se účastnili studenti z celkem 5 fakult JU a mezi oceněnými loňského ročníku bylo také několik studentů Přírodovědecké fakulty včetně Ludmily Vlkové, která se svou prací o obnově vytěženého rašeliniště zvítězila.

Do letošního ročníku se mohou hlásit studenti/absolventi jihočeských vysokých škol, kteří svou práci obhájili či obhájí v období od 1. ledna 2016 - 30. června 2017. Uzávěrka přihlášek je stanovena na 10. října 2017.

Studenti, jejichž práce získají od odborné hodnotící komise nejvíce bodů a umístí se na 1. - 3. místě, obdrží certifikát, balíček regionálních výrobků a finanční odměnu ve výši 7000 Kč, 5000 Kč, resp. 3000 Kč.

Další informace včetně pravidel, přihlášky a přehledu oceněných prací v předchozích ročnících jsou k dispozici na www.krasec.cz/pages/jihoceska-ratolest  nebo u organizátorky soutěže Simony Šafarčíkové, e-mail: safarcicka@email.cz, tel.: 725 048 160.