Menu

Projekt Tváře komunity


Projekt Tváře komunity vznikl v rámci Ústavu věd o umění a kultuře Filozofické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Obsahuje obrazy, symboly a performance pozdně středověkého a raně novověkého města (1400-1700).

 Sedmičlenný mezioborový tým (dějiny umění, historie, z toho tři studenti dějin umění) filozofické fakulty Jihočeské univerzity zkoumá urbánní vizuální komunikaci na příkladech vybraných měst v širším okruhu jihočeského regionu (České Budějovice, Tábor, Písek, Soběslav, Jindřichův Hradec, Slavonice, Dačice, Freistadt a Weitra) a Prahy v období 1420 až 1729. Zaměřuje se na vizuální projevy (obrazy, symboly, festivity) a fundace různých subjektů v rámci městského prostoru, mezi nimi zejména obrazovou reprezentaci městských elit, konfesních komunit, řádů, vrchnosti i jednotlivců. Sleduje, jak obrazy, symboly a ceremonie pomáhaly definovat společenské vztahy a uchovávat (určitou) paměť města.

Stránky projektu faces-of-community.prf.jcu.cz/wordpress