Menu

Vědci z Přírodovědecké fakulty JU podporují původní sněmovní verzi novely zákona 114/1992 Sb.


Novela zákona původně navžena MŽP má sjednotit pravidla pro všechny čtyři národní parky na území ČR (NP Šumava, Podyjí, Krkonoše, České Švýcarsko). S pozměňovacími návrhy připravenými senátem,který o nich jednal v polovině ledna, nesouhlasí Učená společnost České republiky. Podle ní tyto návrhy zcela ignorují moderní pohled na ochranu přírody a její vědecky prokázanou mimořádně úspěšnou obnovu v národních parcích. K tomuto stanovisku se připojuje jak vedení a kolegium děkana Přírodovědecké fakulty JU, tak i její akademická obec.

Celé stanovisko si můžete přečíst v níže přiloženém odkazu.

Stanovisko Učené společnosti České republiky