Menu

Vědecké ceny francouzské ambasády 2018


Francouzská ambasáda vyhlásila výzvu k podávání přihlášek do „Vědeckých cen 2018“ v těchto oborech:

  • medicína (Cena Alberta Schweitzera)
  • chemie (Cena Jean-Marie Lehna)
  • humanitní a společenské vědy (Cena Jacquese Derridy + zvláštní cena Platformy CEFRES)
  • farmacie (Cena Sanofi)
  • počítačové vědy (Cena Josepha Fouriera)
  • jaderný výzkum (Becquerelova cena)

 

Kandidáty do jednotlivých soutěží nominuje AV ČR. Přihlášky mohou podávat PhD studenti (či postdoktorandi, kteří obhájili dizertační práci v roce 2017 nebo 2018) do 33 let věku české či slovenské národnosti s pracovním úvazkem na pracovišti AV ČR. Pro přihlášení se do soutěže o jednotlivé ceny je rozhodujícím kritériem téma výzkumu (obsah projektu) a ne obor doktorského studia.

Uzávěrka pro přihlášky do interního předkola AV ČR: 8. 3. 2018

Více informací vč. pravidel jednotlivých cen je k dispozici zde