Menu

Naše objevy

Nepřehlédněte rubriku, ve které dvakrát týdně představujeme aktuální výzkumy a objevy našich vědců.

Centrum polární ekologie se stalo členem významné celosvětové organizace zabývající se výchovou mladých expertů v oborech polární vědy a ve výzkumu Arktidy

Centrum polární ekologie Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity (CPE JU) bylo přijato do mezinárodní organizace University of the Arctic. Ta sdružuje nejvýznamnější instituce na světě, které se zabývají vzděláváním a výzkumem Arktidy. Členství v organizaci centru přinese prohloubení spolupráce s dalšími obdobně zaměřenými institucemi a rozšíří možnosti výměny odborných informací.

Oddělení jazyků PřF JU

Oddělení jazyků Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity zajišťuje výuku jazyků pro studenty Přírodovědecké fakulty, ale vítáni jsou i studenti z jiných fakult. Základním vyučovaným jazykem je angličtina, nabízíme však také výuku dalších jazyků.

Blog studentů Terénního kurzu tropické ekologie 2017

Studentský blog z exkurze na Papui-Nové Guineji.

Projekty Přírodovědecké fakulty JU financované z fondů EU

Níže najdete přehled projektů financovaných z fondů EU, které jsou v současné době realizovány na Přírodovědecké fakultě JU.

Patříme mezi deset nejlépe hodnocených fakult v ČR

Podle žebříčku Střediska vzdělávací politiky patří naše fakulta mezi deset nejlépe hodnocených fakult českých veřejných vysokých škol.

Stipendia na Přírodovědecké fakultě

Přehled stipendií, která je možné získat na PřF JU.

Dětské skupiny na JU

Rodiče zaměstnaní na Přírodovědecké fakultě JU mohou v současné době využívat služeb dvou dětských skupin. Podrobnosti k oběma skupinám najdete níže.

Přeshraniční studijní obory

Přírodovědecká fakulta nabízí studium dvou přeshraničních studijních oborů (Biological Chemistry a Bioinformatics), jejichž studium probíhá v angličtině a je realizováno ve spolupráci s Johannes Kepler Universität v Linci.


O fakultě

Přírodovědecká fakulta JU nabízí odborné studium zaměřené především na biologické, chemické, fyzikální, informatické a matematické obory. Součástí studijních programů je také víceoborové vzdělávání budoucích učitelů. 

Kde nás najdete:

autobusem: linkou č. 3 na zastávku Jihočeská univerzita
automobilem: po ulici Branišovská směrem na Branišov, odbočit vlevo k areálu Biologického centra
Parkoviště pro návštěvníky najdete za budovou C.
letecký plánekplánek areálu budov