Menu

Termíny

Data, časy a učebny pro závěrečné zkoušky


Na všechny termíny je nutné se zaregistrovat ve STAGu.
Na zkoušku přijďte nejpozději 15 minut před začátkem.
   Přineste si s sebou občanský průkaz.
Na testy je možné se přijít podívat v konzultačních hodinách Mgr. Kláry Pavlínové.

Postupová zkouška z angličtiny OJZ 900

LS 2016-17:

Termín 1: Pondělí 29. května 2017 ve 14:00 v učebnách B2 (budova B), C1 a C2 (budova C).
Studenti se ve STAGu zapíší do konkrétní místnosti.
Termín 2: Úterý 20. června 2017 ve 9:00 v učebně C4 (budova C)
Termín 3: Úterý 5. září v 9:00 v učebně B4 (budova B)

LS 2017-18:

Termín 1: květen-červen 2018, bude upřesněno
Termín 2:
Termín 3:

Bakalářská zkouška z angličtiny - OJZ 910

LS 2016-17:

MOCK exam
(Co je MOCK exam?
Zkouška nanečisto se v LS koná ve čtvrtek dne 27. dubna 2017 od 17:00 v učebně C2. Do STAGu se na ni nezapisujte.

Termín 1: Pondělí 29. května 2017 v 9:00 v učebně C1
Termín 2: Úterý 20. června 2017 ve 9:00 v učebně C3 (budova C)
Termín 3: Úterý 5. září v 9:00 v učebně B1 (budova B)

ZS 2017-18:

Termín 1: leden-únor 2018, bude upřesněno
Termín 2:
Termín 3:

Bakalářská zkouška z cizího jazyka pro kombinované studium - OJZ 960

ZS 2017-18:

Termín 1: bude vypsán, jestliže si studenti zkoušku zapíší

Angličtina:
Němčina:
Ruština:

Magisterská zkouška z angličtiny - OJZ 930

LS 2016-17:

Termín 1:

TOEFL ITP: Pondělí 29. května 2017 v 9:00 v učebně C2, budova C.
Po zkoušce se studenti zapíší na konkrétní čas ústní části zkoušky a vylosují si číslo tématu, jehož znění obdrží emailem jeden den před zkouškou.
Ústní část: Úterý 30. května 2017 od 9:00 v učebnách P2 (budova AV) , Pč3 a OJZ (budova A)
Téma studenti obdrží emailem jeden den před zkouškou.
Esej: Úterý 30. května 2017 ve 13:30 v učebně Pč4, budova AV (UMBR)

Termín 2:

TOEFL ITP: Pondělí 19. června 2017 od 9:00 v učebně OJZ (budova A)
Ústní část: Úterý 20. června 2017 ve 9:30 v učebně OJZ (budova A)
Téma studenti obdrží emailem jeden den před zkouškou.
Esej: Pondělí 19. června 2017 od 13:00 v učebně Pč3 (budova A)

Termín 3:

TOEFL ITP: -
Ústní část: Úterý 5. září 2017 od 10:00 v učebně OJZ (budova A)
Téma studenti obdrží emailem jeden den před zkouškou.
Esej: Pondělí 4. září 2017 ve 13:00 v učebně Pč3, (budova A)

ZS 2017-18:

Termín 1:

TOEFL ITP: leden-únor 2018, bude upřesněno
Ústní část: leden-únor 2018, bude upřesněno
Esej: leden-únor 2018, bude upřesněno

TOEFL ITP pro doktorandy - OJZ 940

ZS 2017-18:

TOEFL ITP: leden-únor 2018, bude upřesněno

Doktorská zkouška z angličtiny - OJZ 950

ZS 2017-18:

Terrmín 1:

Písemná část: leden-únor 2018, bude upřesněno
Ústní část: leden-únor 2018, bude upřesněno

Termín 2:

Písemná část: leden-únor 2018, bude upřesněno
Ústní část: leden-únor 2018, bude upřesněno