Menu

Přijímací zkoušky

Přijímací zkouška pro obory Biological Chemistry a Bioinformatics

Více

Přijímací zkouška do magisterského studia

Požadavky na přijímací zkoušky do magisterského studia

Více