Menu

Semináře


Datum

Přednášející

Téma
12.10. Aneta Maršíková Diversity, epidemiology, and evolutionary mechanisms of hantaviruses in rodents.
26.10. Jakub Vlček Does ectoparasite abundance correlate with MHC diversity?
9.11. Štěpánka Smolenová

Preparation of clonal borrelia populations from North American isolates to demonstrate the presence of another species of Borrelia (B. afzelii) commonly found in Europe.

Analysis of infectious potential of European B. garinii species B isolated from North American rodents and used on infected mammals.

23.11. Jana Říhová Genome evolution of bacterial endosymbionts in the louse of the genus Polyplax.
Lucie Uhrová Evoluční historie a molekulární fylogeneze nearktických zástupců tasemnic skupiny Onchoproteocephalidea.
30.11. ROMAN KUCHTA (SELF)-INFECTIONS WITH HELMINTHS.     Pedagogická habilitační přednáška.
7.12. Veronika Tomancová Diverzita kryptosporidií u divokých kachen.
Pavlína Kočová Population-genomic analysis of adaptation in a parasite with a wide host range – tapeworm Ligula intestinalis.
Pavla Heinclová The effect of direct predation by different predators on cercarial populations of selected trematode species (Digenea).