Menu

Semináře


Datum

Přednášející

Téma
2.3. Anna Mácová ddRAD sequencing (a study of despair).
16.3. Alejandro Cabezas Cruz The intimacies of tick-pathogen interactions.
30.3. Simona Křepelková Diverzita mikrobiomů vybraných druhů ovádů (Diptera: Tabanidae) a její vliv na přenos trypanosom (Trypanosoma sp.).
Martina Jedličková Localization and quantification of Sphaerospora molnari (Myxozoa) in common carp.
Jana Ježková Diversity of Cryptosporidium of wild-living rodents of genus Rattus.
13.4. Veronika Škochová Mikrobiomy krevsajících ploštic podčeledi Triatominae.
Eliška Juhaňáková Mikrobiomy komářích hostitelů: metodologická revize dosavadní praxe s využitím amplikonového sekvenování na Illumina platformách.
Jiří Kyslík Bioinformatic and functional characterization of taxonomically restricted genes in Myxozoa.
27.4. Jana Levá Sledování změn genové exprese interleukinu IL-10 v imunitní odpovědi potkaního modelu v průběhu infekce tasemnicí Hymenolepis diminuta.
Lucie Řežábková Molekulárně-fylogenetická charakteristika izolátu Hymenolepis diminuta udržovaného v laboratorních podmínkách.
Aneta Hoblíková Morphological traits and population-genetic structure of coccidia parasitizing Arvicoline rodents and their coevolution; clarification of origin of infection with Isospora spp.
11.5. Lucie Cibulková Molecular and morphological characterization of larval trematodes (Digenea) in pulmonate snails from Canada.
Veronika Morávková Metamorfózy spirochét Borrelia burgdorferi sensu lato: od dormantních forem zpět k životu.
Marie Krausová Mesozoan position in the tree of life in the light of phylogenomics.
18.5. Aneta Maršíková Diversity, epidemiology and evolutionary mechanisms of hantaviruses in rodents.
Eva Šochová Dynamics and diversity of symbiotic relationships of blood-sucking insects.
Jiří Ťápal .....