Menu

Informace k průběhu voleb do Akademického senátu JU pro volební období 2017 až 2020


Aktuální info

Výsledky voleb (PDF)

Seznam kandidátů (PDF)

Hlavní volební komise na základě čl. 4, odst. 2 Volebního a jednacího řádu Akademického senátu JU stanovila termín voleb do Akademického senátu JU:

 • čtvrtek 18. května 2017 od 10.00 do 16.00 hodin
 • pátek 19. května 2017 od 8.00 do 14.00 hodin

a místa konání voleb do Akademického senátu JU podle jednotlivých součástí:

Ekonomická fakulta

 • vstupní vestibul v budově děkanátu EF, Studentská 13, České Budějovice

Filozofická fakulta

 • chodba vedle místnosti 01 005 (1. patro), budova FF, Branišovská 31a, České Budějovice

Pedagogická fakulta

 • místnost J 114 v budově děkanátu PF, Jeronýmova 10, České Budějovice

Přírodovědecká fakulta

 • prostor před posluchárnami v pavilonu B (vestibul Blažkova pavilonu), Branišovská 31, České Budějovice

Fakulta rybářství a ochrany vod

 • čtvrtek 18. května 2017 – budova ZR, vestibul FROV JU, Na Sádkách 1780, České Budějovice
 • pátek 19. května 2017 – velká zasedací místnost č. 01013, budova děkanátu FROV, Zátiší 728/II, Vodňany

Teologická fakulta

 • budova Teologické fakulty JU, Kněžská 8, u sborovny ve 3. patře (č. 4.10)

Zdravotně sociální fakulta

 • čtvrtek 18. května 2017 - vstupní hala v budově ZSF, ul. J. Boreckého 27, České Budějovice
 • pátek 19. května 2017 - pavilon H, učebna H4, Nemocnice České Budějovice, B. Němcové 54, České Budějovice

Zemědělská fakulta

 • učebna ve vstupním vestibulu menzy, Studentská č. 14/797, České Budějovice

Termíny pro podávání návrhů kandidátů a příslušná kontaktní místa jsou zveřejněny na jednotlivých součástech JU.
V Českých Budějovicích 4. května 2017


Mgr. Dita Nováková, PhD.
předsedkyně hlavní volební komise

(PDF)