Menu

Promoce 2. března 2018


Pro absolventy – instrukce k promoci březen 2018

Milí čerství absolventi,
úspěšně jste zakončili bakalářské, magisterské či doktorské studium na PřF (srdečně Vám k tomuto úspěchu blahopřeji). Nyní Vás čeká ještě promoce. Promoce se budou konat 2. března 2018 v DK Slavie (velká žlutá budova na nábřeží Malše za Jihočeským divadlem).
V příloze najdete rozdělení do skupin pro promoční obřad.
Moc bychom si přáli, aby Vám a Vašim blízkým zůstaly na promoci hezké vzpomínky, proto spoléhám, že i Vy se budete spolu s námi snažit, aby průběh promoce byl hladký a důstojný. K tomu je mimo jiné potřeba, abyste se před vlastním obřadem seznámili s jeho scénářem a vyzkoušeli si některé části. Proto Vás prosím, abyste se dostavili včas k instruktáži:

  • první skupina v 8:45 hodin
  • druhá skupina v 12:15 hodin

Začátky promocí jsou v 10:00 hodin a ve 13:30 hodin.

Hostům, které si na promoci pozvete, sdělte, že cca 20 minut před zahájením obřadu (tedy od 9:40 a od 13:10) budou moci zaujmout místa v sále. Míst k sezení by měl být dostatek.
Pokud někdo z Vás ví určitě, že se promočního obřadu nezúčastní, prosím, aby to sdělil na studijní oddělení.

Ještě jednou blahopřeji k úspěšnému zakončení studia a těším se na shledanou s Vámi v den promoce.

Šárka Klementová

Příloha - rozdělení na skupiny pro promoci:

Bakaláři 10:00 hodin

Bakaláři 13:30 hodin

obor: APLIKOVANÁ INFORMATIKA

obor: BIOLOGIE

Brániš Pavel

Hatalová Tereza

Havel Vilém

Hartmann Jan

Holub Petr

Hrubý František

Koutský Vojtěch

Kopicová KLára

Krákora Tomáš

Kotounová Adéla

Macillis Matěj

Koudelková Kateřina

Mrázek David

Křížová Marie

Oliva Filip

Nováková Hana

Řeřicha Jakub

Novotná Michaela

Szabo Michal

Ondřichová Nikola

obor: BMLT

Pejchová Tamara

Franclová Veronika

Plačková Barbora

Řežábková Kristina

Sládková Aneta

Stachová Daniela

Sládková Kristýna

Svobodová Karolína

Uhrová Michaela

Škochová Veronika

obor: MVT

Žižková Kateřina

Beran Tomáš

obor: APLIKOVANÁ MATEMATIKA

Buček Tomáš

Havelka Tomáš

Macek Karel

obor: BIOL – TV PRO VZDĚLÁVÁNÍ

Somora Milan

Lískovcová Jana

Stejskal Jakub

Novák Matěj

obor: BCH

obor: BIOL – CH PRO VZDĚLÁVÁNÍ

Fišerová Simona

Berková Ivana

Magistři 13:30

Magistři 10:00

obor: ZOOLOGIE

obor: KLINICKÁ BIOLOGIE

Dobrovodský Juraj

Hejduk Libor

Kollross Jan

Štíchová Zuzana

Rindoš Michal

Vicková Kateřina

Šandlová Kateřina

obor: BOTANIKA

obor: EXPERIMENTÁLNÍ BIOLOGIE

Jonášová Barbora

Flegrová Martina

Tahadlová Markéta

obor: PARAZITOLOGIE

obor: FMM

Říhová Jana

Kozlová Miroslava

obor: APLIKOVANÁ INFORMATIKA

Strejc Jakub

Perník Daniel

obor: BIOLOGIE EKOSYSTÉMŮ

obor: CH-M pro SŠ

Jehlík Tomáš

Dušáková Michaela

Žampach Ondřej

 

obor: BIOL-AJ pro SŠ

 

Šokčevičová Helena

 

obor: BIOL-TV pro SŠ

 

Kašparová Karolína

 

obor: BIOL-CH pro SŠ

 

Šavrdová Tereza

 

Absolventi doktorských oborů budou zařazeni do skupin po dohodě se studijním oddělením.