Menu

Zápisy do letního semestru 2016/2017


Zápisy do LS 2016/17
proběhnou v termínu 6. 2. 2017 až 10. 2. 2017

Jednotlivé rozdělení skupin podle abecedy (dle příjmení, bez ohledu na ročníky a obory), které je pro všechny závazné, je následující (platí pro studenty bakalářských a magisterských prezenčních oborů):

6. 2.        A – I

7. 2.        J – M

8. 2.        N – Š

9. 2.        T – Ž

Zápisy studentů doktorského studia a studentů v kombinované formě studia - průběžně v termínu 6. 2. 2017 až 9. 2. 2017.

Po dobu zápisů bude studijní oddělení otevřeno od 7:00 do 11:00 a od 13:00 do 14:30.

K zápisu je nutné:

  • zúčastnit se předzápisu, který probíhá v termínu od 8. 1. 2017 od 8:00 do 20. 1. 2017 do 12:00
  • zúčastnit se SHP (na webu fakulty v kolonce Rychlé odkazy – Studentské hodnocení – nutno vyplnit 24 hodin před samotným zápisem - dle Opatření děkana D 56)        
  • přinést vytištěný zápisový list B (najdete v portálu stagu, sekce průběh studia) - čitelně vyznačit případné změny oproti předzápisu
  • do indexu zapsat všechny předměty, které chcete v LS absolvovat (zkontrolujte si prosím, zda jsou předměty otevřeny – viz seznam běžících/neběžících kurzů zveřejněný na webu fakulty)
  • kartu studenta ISIC

Pokud se Vám určený termín nehodí, dostavte se nejpozději 3. 2. 2017.