Menu

Web a multimédia


Specializace "Web a multimédia" studijního programu Aplikovaná informatika je zaměřena na profil absolventa vzdělaného v oblasti návrhu a implementace komplexních webových aplikací a jejich bezpečnosti. 

Absolvovent by měl být schopen zapojit se do vývoje v týmu, nebo samostatně navrhnout a vytvořit kompetní webovou aplikaci od databáze až po front end. V rámci specializace je zvýšená pozornost věnována především programování vícevrstvých aplikací s webovým rozhraním.

V rámci specializace jsou kromě předmětů společných všem specializacím definovány tři základní osy, které zastupují jednotlivé předměty:

  1. Programování
  2. Bezpečnost
  3. Multimédia

Jelikož některé předměty na sebe navazují, je možné se orientavat podle níže uvedené tabulky (bez záruky). Ta by měla poskytnout základní představu o povinných předmětech a jejich rozložení do tříletého studia.