Menu

Pokyny pro psaní bakalářských prací

Bakalářská práce je studentské dílo, které musí student vypracovat pro úspěšné ukončení bakalářského studia. V bakalářské práci student prokazuje, že je schopen vyřešit konkrétní úkol z oblasti informatiky a uplatnit přitom znalosti získané během studia.


Podrobnější informace naleznete zde:

http://www.prf.jcu.cz/dokumenty/opatreni-prodekanu.html