Menu

Bakala Břetislav


Odborný asistent, lektor LCNA

Přírodovědecká fakulta, Jihočeská univerzita
Branišovská 1760, 370 05 České Budějovice

Společné prostory BC AV ČR - PřF JU
III. patro, místnost: č. 309b

Telefon: +420387772334   
E-mail: bbakala@prf.jcu.cz

Odborné zaměření:

Principy počítačů, operační systémy, datové sítě v rozsahu CISCO akademie CCNA Exploration 1. až 4., IT Essentials 1. a 2.     
Zaměření na oblast hardware počítačů, datových sítí a operačních systémů.           

Výuka:

Vyučované předměty: Architektura počítačů              
Administrace UNIXu - týdenní praktikum         

Vzdělání:               

1981 VUT Brno, fakulta elektrotechnická - Automatizované systémy řízení       
2003 ČVUT v Praze - Učitelství odborných předmětů

Praxe:            

1981 - 1984 MEZ Brno, k.p. - projektant řízení automatizované výroby         
1984 - 1987 Vodohospodářské opavny a strojírny Písek - samostatný vývojový pracovník     
1998 - 2001 SPŠ a VOŠ - učitel odborných předmětů, metodik ICT, hlavní kontakt Regional CISCO Networking Academy       
od r. 2009   Přírodovědecká fakulta JU v Českých Budějovicích - odborný asistent