Menu

Dostálek Libor


Libor Dostálek

Vedoucí ústavu aplikované informatiky
Přírodovědecká fakulta, Jihočeská univerzita
Branišovská 1760, 370 05 České Budějovice

Společné prostory BC AV ČR - PřF JU
III. patro, místnost: č. 325

Telefon: +420 387772333
Mobil: +420 603533825
E-mail: dostalek@prf.jcu.cz

Odborné zaměření

Libor Dostálek se zaměřuje zejména na bezpečnost informačních systémů a sítí. Je autorem rozsáhlých publikací z oblasti sítí, jejich bezpečnosti, elektronického podpisu atp.

Skripta on-line