Menu

Fesl Jan


Odborný asistent 

Přírodovědecká fakulta, Jihočeská univerzita
Branišovská 1760, 370 05 České Budějovice

Společné prostory BC AV ČR - PřF JU
II. patro, místnost: č. 206b

Telefon: +420 387772319
E-mail: fesl@post.cz