Menu

Icha Jaroslav


Foto Jaroslav Icha

Odborný asistent - externista

Přírodovědecká fakulta, Jihočeská univerzita
Branišovská 1760, 370 05 České Budějovice

Společné prostory BC AV ČR - PřF JU
II. patro, místnost: č. 206a

Telefon: +420 777739638
E-mail:   icha@prf.jcu.cz

Konzultační hodiny

Úterý: 8,30 - 10,00
Čtvrtek: 8,30 - 10,00

Konzultace je možné domluvit e-mailem i mimo uvedené hodiny.

Vzdělání

Střední vzdělání
1963 – 1966 SVVŠ Štěpánská 22, Praha 1 Zaměření: Programování a obsluha počítacích strojů

Vysokoškolské vzdělání
1966 – 1972 Matemeticko-fyzikální fakulta, Univerzita Karlova v Praze, Specializace: Numerická matematika
1984 RNDr. Matemeticko-fyzikální fakulta, Univerzita Karlova v Praze, Specializace: Přibližné a numerické metody

Průběh zaměstnání

1972 - 1974 Podnik výpočetní techniky, Praha
Pozice: Programátor
Náplň práce: Vývoj a modifikace programů v jazyce Cobol

1974 – 1977 ČKD Praha, Výpočetní centrum
Pozice: Samostatný vývojový pracovník
Náplň práce: Vývoj a modifikace programů v jazyce Fortan

1977 – 2009 Pedagogická fakulta JU
Pozice: Odborný asistent Katedry matematiky (do roku 1985)
Pozice: Odborný asistent, tajemník a vedoucí  Katedry výpočetní a didaktické techniky (později Katedry informatiky)

Náplň práce: 1977 – 1985 Přednášky a cvičení z těchto předmětů: Algebra, Matematická analýza, Geometrie pro 1. stupeň ZŠ, Numerické metody a programování

Náplň práce: 1985 – 2009 Přednášky a cvičení z těchto předmětů: Programování I, II, III v jazycích Pascal, Smalltalk a Java, Algoritmy a datové struktury I, II, Programování v jazyku Python, XML technologie, Programování v jazyku Java s využitím vývojového prostředí BlueJ, JBuilder a NetBeans

2010 – dosud Přírodovědecká fakulta JU
Pozice: Odborný asistent Ústavu aplikované informatiky
Náplň práce: Přednášky a cvičení z těchto předmětů: Algorithms And Data Structures, Objektové programování I, II, III, Značkovací jazyky, Didaktika programování I, II, Zadání IS projektu, IS projekt

Publikační činnost

  1. Icha J.: Výuka programování s využitím přístupu „Object First“, Sborník příspěvků jedenáctého ročníku konference Objekty 2006, s. 331-334, 2006, Česká zemědělská univerzita v Praze, Informační a poradenské centrum PEF, Praha, 2006, ISBN: 80-213-1568-7
  2. Icha J. Publikování technických dokumentů s využitím programu Wolfram Publicon. Univ. S. Boh. Dept. Math. Rep. Ser., 13, s. 59-62, 2005, JU Pedagogická fakulta, (4 s.).
  3. Vaníček, J. a Icha, J. Informační technologie na 1. stupni základní školy ve světle nového školského zákona. Příprava učitelů a aktuální proměny v základním vzdělávání. České Budějovice, Vlastimil Johanus TISKÁRNA, 2005. s. 195 – 198. ISBN80-7040-789-1.
  4. Icha J.: Learning objects jako řešení problému tvorby E-learningových kurzů. Sborník přednášek a programů z 9. ročníku mezinárodní konference Pedagogický software 2004, s. 521-522, České Budějovice 2004, Scientific Pedagogical Publishing
  5.  Icha J.: Výuka programování v jazyce Java s využitím vývojového prostředí BlueJ. Sborník přednášek a programů z 8. ročníku mezinárodní konference Pedagogický software 2002, s. 14, České Budějovice, 2002, Scientific Pedagogical Publishing
  6. Icha J.: Webmathematica – efektivní způsob provádění matematických výpočtů a vizualizací na webu. Sborník přednášek a programů z 8. ročníku mezinárodní konference Pedagogický software 2002, s. 15, České Budějovice 2002, Scientific Pedagogical Publishing