Menu

Jelínek Jiří


Odborný asistent

Přírodovědecká fakulta, Jihočeská univerzita
Branišovská 1760, 370 05 České Budějovice

Společné prostory BC AV ČR - PřF JU
III. patro, místnost: č. 309a

Preferovaný kontakt:
E-mail: jjelinek@prf.jcu.cz

Další kontakty:
Telefon: +420 387 772 330, +420 389 771 173
Skype: j_jelinek

Výuka:

 • UAI/695 Objektové programování I
 • UAI/723 Multimédia  
 • UAI/775 Internetové aplikace
 • UAI/685 Objektové programování II
 • UAI/722 Modelování a simulace
 • UAI/693 Nástroje softwarového modelování

Odborné zaměření:

 • Umělá inteligence, reprezentace znalostí
 • Multimédia a vizualizace dat  
 • Počítačové sítě  
 • Rozvoj lidských zdrojů, vzdělávací technologie
 • Modelování a simulace

Vzdělání:

 • 1989, ČVUT Praha, FEL (Ing.)
 • 1992, ČVUT Praha, FEL (CSc.)   

Pracovní zkušenosti: 

 • FEL ČVUT Praha - interní aspirant (1989 - 1992)
 • PF JU, pracoviště J. Hradec - odborný asistent, správce počítačových sítí (1992 - 1994)
 • FM VŠE J. Hradec – odborný asistent (1993 – 2011)  
 • PF JU Č. Budějovice - externí vyučující (1993 - 2009)  
 • PřF JU Č. Budějovice - odborný asistent (2011 - dosud)