Menu

Kothánek Jakub


Odborný asistent
Přírodovědecká fakulta, Jihočeská univerzita
Branišovská 1760, 370 05 České Budějovice

Společné prostory BC AV ČR - PřF JU
III. patro, místnost: č. 308

Telefon: +420 387772333
E-mail: jakub.kothanek@it-znalec.cz