Menu

Novák Václav


Odborný asistent

Přírodovědecká fakulta, Jihočeská univerzita
Branišovská 1760, 370 05 České Budějovice

Budova C PřF JU (děkanát)
II. patro, místnost: č. 11

Telefon: +420 387772331 
E-mail: novak@lastech.cz

Výuka:

 • UAI/682 Architeltura počítačů II
 • UAI/693 Nástroje softwarového modelování
 • UAI/771 Objektové programování v C#
 • UAI/772 Objektové programování v C# pro KS
 • UAI/735 Procedurální programování v C/C++
 • UAI/773 Procedurální programování v c/C++ pro KS
 • UAI/692 Smart device systems

Vzdělání:

College Education                      

 • Czechoslovak Academy of science, Institution Radio Engineering, CSc. (Ph.D)1989
 • Czech Technical University in Prague, Faculty of Electrical Engineering, Czech Republic, Dipl. Ing.1982

High school Education               

 • Secondary Grammar School PISEK, Czech Republic 1977

Certificates

 • XML, XMLT, FO, Windows 3.11 to Vista, VS 2005 etc. Microsoft Czech Republic

Employment

 • 1997 - now , University of South Bohemia in České Budějovice, Czech Republic, University teacher of information technology.
 • 2008 - 2009 E.ON IS Czech Republic s.r.o., Czech Republic, Head of Solution Distribution
 • 1991 - 2008 LASTECH., Czech Republic, Head of Developing Laboratory Director
 • 1983 - 1991 Czechoslovak Academy of Science, Developing Laboratory Prague, Czech Republic, Head of many develop teams

Language Skills

 • English - Good
 • Russian – Good fluent
 • Japanese – advance (2000 kanji)
 • Traditional Chinese – Basic (1000 kanji)
 • German - Base

Technical Skills

 • 20 programming language
 • IT Architect
 • IT Project manager
 • Aris Toolset
 • Microsoft Toolset (VS 2008, .NET Framework)
 • MS Office and Open Ofice
 • Windows System Engineering
 • Windows driver developer
 • NET System Engineering
 • UNIX and LINUX System Engineering

Participationin Projects E.ON CR

 • Project ZEUS
 • ZEUS ICA, team member
 • ZEUS DAIT, team member
 • ZEUS ZAIT, team member
 • Metering internacional projects of ZEUS
 • Smart Metering
 • Remove Metering
 • Software for teminal SYMBOL SmallBussines Customers
 • Software for teminal SYMBOL BigBussines Customers
 • Software for teminal SYMBOL Exchange meters
 • Etc.

Others

 • Jidočeská energetika, a.s.
 • ODE module implementation of Spanish system manual meter reading
 • Internacional Program INTERKOSMOS
 • Chief Consultant