Menu

Pech Jiří


Odborný asistent

Přírodovědecká fakulta, Jihočeská univerzita
Branišovská 1760, 370 05 České Budějovice

Budova C PřF JU (děkanát)
II.patro, místnost: č.11

Telefon: +420 387776256
E-mail: pechj@prf.jcu.cz

Výuka:

 • Operační systém y I
 • Operační systémy II
 • DPT -LaTex

Odborné zaměření:

 • Správa operačních systémů

Vzdělání:   

 • 1995 PF JU v Č. Budějovicích - učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro 5. - 12. ročníkaprobace: matematika - výpočetní technika (Mgr.)  
 • 2004 ČVUT v Praze, strojní fakulta - obor Matematické a fyzikální inženýrství (Ph.D.)

Praxe:

 • 1988 - 1990 Agrodat Č. Budějovice - programátor
 • 1995 - 2001 PF a ZF JU v Č. Budějovicích - odborný asistent  
 • 2001 - 2003 VOŠ České Budějovice - učitel     
 • 2001 - dosud    BC AVČR - správce sítě    
 • 2003 - dosud    PF a PřF JU v Č. Budějovicích - odborný asistent