Menu

Říhová Zora


Docent

Přírodovědecká fakulta, Jihočeská univerzita
Branišovská 1760, 370 05 České Budějovice

Společné prostory BC AV ČR - PřF JU
III. patro, místnost: č. 308

Telefon: +420 387772333
E-mail:   zora.rihova@prf.jcu.cz

Výuka

  • UAI/720 Praktikum MS Office 
  • UAI/721 Praktikum prezentačních dovedností
  • UAI/718 Procesní řízení organizace a zavádění IS  
  • UAI/729 Řízení projektů a jejich ekonomika