Menu

Vohnout Rudolf


Zástupce vedoucího ústavu, odborný asistent.

Přírodovědecká fakulta, Jihočeská univerzita
Branišovská 1760, 370 05 České Budějovice

Společné prostory BC AV ČR - PřF JU
III. patro, místnost: č. 308

Telefon: +420 389032334
E-mail:   rudolf.vohnout@prf.jcu.cz

Odborné zaměření:

 • Počítačové sítě, dlouhodobá archivace elektronických dokumentů, projektové řízení

Výuka:

1. UAI / 627 Bezpečnost infrastruktury
2. UAI / 756 CISCO Academy I
3. UAI / 757 CISCO Academy II  
4. UAI / 758 CISCO Academy III  
5. UAI / 681 CISCO Academy IV  
6. UAI / 699 Počítačové sítě I
7. UAI / 707 Počítačové sítě II

Dosažené vzdělání:

 • 2000 - 2005 Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera, obor: Technologie a řízení dopravy - magisterské (Ing.) studium.
 • 2006 - 2007 Výměnný studijní program Erasmus v rámci doktorského studia, University of Ljubljana, Slovinsko, 13 měsíců.   
 • 2008 - 2014 Vysoká škola ekonomická v Praze, fakulta Informatiky a statistiky, studijní program: Aplikovaná Informatika - doktorské (Ph.D.) studium (distanční).      

Jazykové dovednosti:

 • Angličtina - pokročilý (slovem i písmem). 
  - zahraniční výměnné studijní pobyty (Erasmus, 13 měsíců). 
  - Desítky aktivních vystoupení na mezinárodních konferencích a přednáškách.
 • Němčina - začátečník.       
 • Slovinština - začátečník.       

Další aktivity: 

 • Garant přeshraničního studia Bioinformatics uskutečňovaným společně s Univerzitou Johannese Keplera v Rakouském Linci.
 • Zastupující člen reprezentující JU v konsorciu ELIXIR_CZ (http://www.elixir-czech.org)