Menu

Aplikovaná informatika


Bakalářské studium Aplikované informatiky je strukturováno do dvou částí:

 • 1. ročník studia, který je společný pro všechny specializace. V tomto ročníku student absolvuje povinné předměty, které představují společný základ studia informatiky.
 • Student si po úspěšném absolvování 1. ročníku podle svého osobního zaměření volí zaměření, které studuje ve 2. a 3. ročníku studia.

Volit je možné z následujících zaměření:

 • Management informačních systémů. Toto zaměření připravuje na profesní dráhu projekt managera informačních systémů. Student získá znalosti z managementu IS a řízení. Tyto znalosti bz absolventa měly připravit na profesní dráhu např.: projekt manažera IS apod.
 • Web a multimédia. Absolvent této specializace získá potřebné znalosti a dovednosti pro samostatný vývoj webových aplikací a pro práci ve vývojových týmech orientovaných na webové technologie. V kontextu vývoje webového obsahu je v rámci specializace věnována pozornost základních technologiím pro tvorbu obsahu a webových aplikací (HTML 5), technologiím souvisejícím s vývojem informačních systémů s webovým rozhranním (např. JAVA EE, ASP.NET) a v neposlední řadě též specifikům mutlimediálnímu obsahu.
 • Mobilní systémy. Absolvent získá znalosti pro vývoj aplikací pro mobilní systémy.
 • Bezpečnost a sítě. Po absolvování tohoto zaměření bude mít absolvent znalosti nejenom z informatiky, bezpečnosti a počítačových sítí. Absolvent je profilován nejenom pro další (magisterské) studium bezpečnosti a počítačových sítí, ale najde uplatnění:
  • Jako správce serverů a počítačové sítě
  • Jako bezpečnostní manager IT firmy/organizace
  • Jako bezpečnostní ředitel firmy/organizace ve smyslu Zákona č. 412/2005.
 • Kriminalisticko-techniká činnost v IT - Forenzní analýza. Absolvent získá znalosti řešení případných bezpečnostních rizik v oborech ICT.  Dále se naučí komunikovat s orgány činnými v trestním řízení při vyšetřování bezpečnostních incidentů na lokálních výpočetních, telekomunikačních celků a jiné digitální technice a nebo  v rámci světové sítě Internet. Dále bude schopen analyzovat bezpečnostní problém, identifikovat je a korektně je řešit v souladu s mezinárodními  standardy a postupy ve forenzní praxi. V rámci výuky se též naučí základní analýzy napadené výpočetní techniky. Taktéž bude schopen vypracovat technickou zprávu o uvedeném incidentu. Student se bude orientovat ve znalecké činnosti a to jak z oblasti technické, tak z oblasti legislativní úpravy ČR a mezinárodních pravidel. Absolvent bude tak připraven pro případnou funkci soudního znalce v oborech Kybernetiky, výpočetní techniky a elektroniky a nebo zaměstnance, který řeší bezpečnostní incidenty. Absolvent může najít uplatnění v oblastech:
  • bezpečnostního manažera ICT
  • forenzního, soudního znalce
  • v rámci Policie ČR a dalších státních institucí může zastávat funkce na úrovni zaměstnance znaleckých ústavů, popř. vyšetřovatelů informační kriminality