Menu

Bioinformatika

Ústav aplikované informatiky zajišťuje výuku v oblasti Informatiky, Aplikované informatiky a Bioinformatiky. Zatímco výuka Informatiky a aplikované informatiky probíhá v českém jazyce, tak Bioinformatiku je možno studovat jak v českém jazyce, tak i v anglickém jazyce.


Studium bioinformatiky v anglickém jazyce je formou Přeshraničního studia. Jedná se o jedinečnou příležitost pro studenty středních škol, kteří uvažují o studiu v zahraničí.  

Bioinformatika je klíčovou technologií jednoho z největších poznatků 20. Století – dekódováním genomu. Bioinformatika zůstane i klíčovou technologií 21. století.  

Bioinformatika spojuje informatiku, matematiku a vědy o živé přírodě k pochopení molekulárních biologických procesů. Bioinformatika vyvíjí a využívá metody a techniky informatiky k řešení problémů biologie a dalších věd. Data z biologie, lékařství, farmakologie a ekologie jsou zpracovávány, vizualizovány, analyzovány, interpretovány, porovnávány a simulovány pomocí metody bioinformatiky. Zajímavý problém též představuje rychle rostoucí množství lékařských dat. Bioinformatika se zabývá zpracováním biomedicínských informací, jejich ukládáním a interpretací.

Uplatnění:

Studium je určeno zejména pro ty, kteří se chtějí věnovat vědecké kariéře v bioinformatice, informatice nebo biologii. U těchto uchazečů se zpravidla předpokládá následné magisterské studium.

Bakaláři mohou získat uplatnění např. u biotechnologických společností, ale i v nemocnicích a lékárnách, ve farmaceutickém a potravinářském průmyslu. Mohou být zaměstnání v softwarových firmách vyvíjejících software pro farmacii, biologie či medicínu. Nebo mohou pracovat jako IT odborníci.

Možnost přechodu na studium v češtině:

Přeshraniční studium začíná v Česku (až druhý ročník je v Rakousku). V případě, že by student měl problém s přechodem do Lince, pak může požádat o přestup na studium v češtině. Oba studijní programy nesou zcela identické, ale přestup je v zásadě možný.

Více informací: http://bioinformatics.jcu.cz (in English).