Menu

Informatika a archivnictví


Dvouoborové studium Informatika a archivnictví je připraveno ve spolupráci s Ústavem archivnictví a pomocných věd historických Filosofické fakulty JU.

Jedná se o ojedinělou kombinaci, jejíž absolventi budou specializováni nejenom na problematiku dlouhodobé archivace elektronických dokumentů.

Problematika dlouhodobé archivace elektronických dokumentů bude v několika příštích letech velice aktuální, neboť stále vznikají nové a nové elektronické dokumenty a na obzoru je problém jak to udělat s jejich dlouhodobou archivací. Mnoho lidí se přece již dnes potýká s problémem jak mají číst elektronické dokumenty, které vznikly před deseti lety (např. legendárním textovým editorem T602).

Absolvent dvouoborového studia Informatika a archivnictví budou připraveni jak na kariéru v oblasti informatiky, tak i v oblasti archivnictví. Najdou uplatnění nejenom ve státní správě, ale i ve větších firmách, které rovněž řeší problematiku dlouhodobé archivace dokumentů, datových skladů atd.