• Structure and Stability of Biomacromolecules

  10th International Conference Structure and Stability of Biomacromolecules will be held in Košice, Slovakia, September 4 - 7, 2017.
 • Symposium Proteins in Action

  It is our pleasure to invite you at our 1st symposium named “Proteins in action – biophysical techniques for protein research” that will be held in the Building C, Faculty of Science of the University of South Bohemia Ceske Budejovice (Czech Republic) from Monday, June 26 to Wednesday, June 28, 2017. Information about the symposium can be found at www.xray.cz/pa.
 • Ceny Alfreda Badera

  Česká společnost chemická vyhlásila soutěž o Cenu Alfreda Badera za bioanorganickou a bioorganickou chemii.
 • Karel Hořejší získal Zvláštní cenu Karla Štulíka

  Bc. Karel Hořejší získal zvláštní cenu v soutěži O cenu Karla Štulíka 2017.
 • GAČR projekt

  Doc. Ivana Kutá-Smatanová získala nový GAČR projekt s názvem Enzyme hydration and flexibility studied by advanced structural and biophysical methods.
 • TAČR GAMA sub-project

  Ján Štěrba is the PI of a new sub-project in the TAČR GAMA project of the University of South Bohemia.
 • O cenu Karla Štulíka 2017

  Ústav chemie a biochemie Přírodovědecká fakulty JU ve spolupráci s Odbornou skupinou analytické chemie České společnosti chemické pořádá ve dnech 8. a 9. února 2017 SOUTĚŽ O NEJLEPŠÍ STUDENTSKOU VĚDECKOU PRÁCI V OBORU ANALYTICKÁ CHEMIE "O CENU KARLA ŠTULÍKA" Závazné přihlášky do 30. 12. 2016!
 • Workshop on cell cytometry and cell sorting using the S3 cell sorter

  Basics of cell cytometry and cell sorting as well as functions and applications for the S3 cell sorter (Bio-Rad) will be introduced to participants.
 • Akreditace v navazujícím magisterském oboru Biochemie

  PřF JU byla udělena akreditace v navazujícím studijním oboru Biochemie (do roku 2022).
 • FEBS Practical Course - Advanced Methods in Macromolecular Crystallization VII

  Faculty of Science USB co-organizes the FEBS Practical Course - Advanced Methods in Macromolecular Crystallization VII.
 • 16th Conference on the Crystallization of Biological Macromolecules

  Faculty of Science USB co-organizes the 16th Conference on the Crystallization of Biological Macromolecules.
 • Společná publikace výzkumníků z PřF JU a JKU v Linzi v Science Signaling

  Vědci z Ústavu chemie PřF JU a z Johannes Kepler University v Linzi publikovali výsledky svého výzkumu v společné publikaci. Spoluautory publikace jsou i studenti přeshraničního oboru Biological Chemistry.
 • Konference mladých 2016

  Jako již tradičně, i v roce 2016 budou Česká společnost chemická a Česká společnost pro biochemii a molekulární biologii spolu s hlavním partnerem firmou Sigma-Aldrich spol. s r.o., součást Merck KGaA a dalšími sponzory ve spolupráci s SCHS a SSBMB pořádat mezioborové setkání mladých vědeckých a výzkumných pracovníků z oboru chemie, biochemie a molekulární biologie a biomateriálů.
 • Výzkumná infrastruktura C4SYS schválená

  Výzkumná infrastruktura C4Sys (Centrum pro systémovou biologii) je víceúčelová platforma, která umožní rozsáhlý výzkum systémové biologie v České republice a udrží ji v čele této rychle se vyvíjející oblasti prostřednictvím pevného propojení se zeměmi dominujícími v systémové biologii.
 • XXV BCH sjezd

  Ve dnech 13. 9. až 16. 9. 2016 proběhne v Praze (Národní technická knihovna) XXV. Biochemický sjezd.
 • O cenu Karla Stulika 2016

  Ústecké materiálové centrum Přírodovědecké fakulty Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem ve spolupráci s Odbornou skupinou analytické chemie České společnosti chemické pořádá ve dnech 3. a 4. února 2016 SOUTĚŽ O NEJLEPŠÍ STUDENTSKOU VĚDECKOU PRÁCI V OBORU ANALYTICKÁ CHEMIE "O CENU KARLA ŠTULÍKA"
 • 5. konference České společnosti hmotnostní spektrometrie

  Přírodovědecká fakulta JU a Biologické centrum AVČR, v.v.i. společně s Českou společností hmotnostní spektrometrie uspořádají v termínu 13. 4. -15. 4. 2016 Českou konferenci hmostnostní spektrometrie.
 • Vítejte na stránkách Ústavu chemie a biochemie PřF JU

  Zde můžete najít všechny potřebné informace o výzkum a studiu chemie na Přírodovědecké fakultě.

Aktuality

 • Symposium Proteins in Action
  It is our pleasure to invite you at our 1st symposium named “Proteins in action – biophysical techniques for protein research” that will be held in the Building C, Faculty of Science of the University of South Bohemia Ceske Budejovice (Czech Republic) from Monday, June 26 to Wednesday, June 28, 2017. Information about the symposium can be found at www.xray.cz/pa. >

 • 69. Zjazd chemikov a Súťaž o cenu Shimadzu
  11. 9. - 15. 9. 2017 se ve Vysokých Tatrách uskuteční 69. Zjazd chemikov. Pro bližš informace navštivte stránky konference. V rámci soutěže proběhne soutěž O cenu Shimadzu pro mladé vědecké pracovníky. >

 • Chemický seminář pro 3. ročník - LS 2017
  >

 • Výherci Ceny Karla Štulíka
  Odborná porota ocenila výherce Ceny Karla Štulíka a udělila pět zvláštních cen >

 • Obhajoby ÚCH 01/2017
  bakalářské obhajoby - Chemie - 19. 1. 2017, místnost C4 magisterské obhajoby - Biological Chemistry - 19. 1. 2017, místnost C3 magisterské obhajoby - 19. 1. 2017 a 20. 1. 2017, místnost C4 >

 • O cenu Karla Štulíka 2017 bude soutěžit 21 studentů
  Do soutěže O cenu Karla Štulíka 2017 se přihlísilo celkem 21 soutěžících z 8 českých a slovenských univerzit. >


O ústavu chemie a biochemie

Výzkumné aktivity ústavu z velké části navazují na biologické disciplíny tradičně pěstované na Přírodovědecké fakultě nebo ústavech Biologického centra AVČR.

 Neméně důležitou roli hraje na Ústavu chemie a biochemie PřF JU vzdělávání budoucích učitelů chemie pro střední školy. Přechod těchto studijních oborů na odborné fakulty by měl zvýšit kvalitu výchovy absolventů jejich bezprostředním kontaktem s výzkumným prostředím a odborníky pracujícími v oboru jejich aprobace.

 Studium chemie na Přírodovědecké fakultě Jihočeské univerzity nabízí studentům jedinečnou možnost kombinace dynamicky se rozvíjející chemie, vynikající biologické výzkumné a vzdělávací základny a příjemného a přátelského studijního prostředí.

Budova C