• Akreditace v navazujícím magisterském oboru Biochemie

  PřF JU byla udělena akreditace v navazujícím studijním oboru Biochemie (do roku 2022).
 • FEBS Practical Course - Advanced Methods in Macromolecular Crystallization VII

  Faculty of Science USB co-organizes the FEBS Practical Course - Advanced Methods in Macromolecular Crystallization VII.
 • 16th Conference on the Crystallization of Biological Macromolecules

  Faculty of Science USB co-organizes the 16th Conference on the Crystallization of Biological Macromolecules.
 • Společná publikace výzkumníků z PřF JU a JKU v Linzi v Science Signaling

  Vědci z Ústavu chemie PřF JU a z Johannes Kepler University v Linzi publikovali výsledky svého výzkumu v společné publikaci. Spoluautory publikace jsou i studenti přeshraničního oboru Biological Chemistry.
 • Konference mladých 2016

  Jako již tradičně, i v roce 2016 budou Česká společnost chemická a Česká společnost pro biochemii a molekulární biologii spolu s hlavním partnerem firmou Sigma-Aldrich spol. s r.o., součást Merck KGaA a dalšími sponzory ve spolupráci s SCHS a SSBMB pořádat mezioborové setkání mladých vědeckých a výzkumných pracovníků z oboru chemie, biochemie a molekulární biologie a biomateriálů.
 • Výzkumná infrastruktura C4SYS schválená

  Výzkumná infrastruktura C4Sys (Centrum pro systémovou biologii) je víceúčelová platforma, která umožní rozsáhlý výzkum systémové biologie v České republice a udrží ji v čele této rychle se vyvíjející oblasti prostřednictvím pevného propojení se zeměmi dominujícími v systémové biologii.
 • XXV BCH sjezd

  Ve dnech 13. 9. až 16. 9. 2016 proběhne v Praze (Národní technická knihovna) XXV. Biochemický sjezd.
 • O cenu Karla Stulika 2016

  Ústecké materiálové centrum Přírodovědecké fakulty Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem ve spolupráci s Odbornou skupinou analytické chemie České společnosti chemické pořádá ve dnech 3. a 4. února 2016 SOUTĚŽ O NEJLEPŠÍ STUDENTSKOU VĚDECKOU PRÁCI V OBORU ANALYTICKÁ CHEMIE "O CENU KARLA ŠTULÍKA"
 • 5. konference České společnosti hmotnostní spektrometrie

  Přírodovědecká fakulta JU a Biologické centrum AVČR, v.v.i. společně s Českou společností hmotnostní spektrometrie uspořádají v termínu 13. 4. -15. 4. 2016 Českou konferenci hmostnostní spektrometrie.
 • Vítejte na stránkách Ústavu chemie a biochemie PřF JU

  Zde můžete najít všechny potřebné informace o výzkum a studiu chemie na Přírodovědecké fakultě.

Aktuality


O ústavu chemie a biochemie

Výzkumné aktivity ústavu z velké části navazují na biologické disciplíny tradičně pěstované na Přírodovědecké fakultě nebo ústavech Biologického centra AVČR.

 Neméně důležitou roli hraje na Ústavu chemie a biochemie PřF JU vzdělávání budoucích učitelů chemie pro střední školy. Přechod těchto studijních oborů na odborné fakulty by měl zvýšit kvalitu výchovy absolventů jejich bezprostředním kontaktem s výzkumným prostředím a odborníky pracujícími v oboru jejich aprobace.

 Studium chemie na Přírodovědecké fakultě Jihočeské univerzity nabízí studentům jedinečnou možnost kombinace dynamicky se rozvíjející chemie, vynikající biologické výzkumné a vzdělávací základny a příjemného a přátelského studijního prostředí.

Budova C