• We are seeking two postdoctoral research fellows in the frame of the C4SYS research infrastructure (c4sys.cz)

  Laboratory of Glycobiochemistry and Laboratory of Molecular Ecology of Vectors and Pathogens are seeking two highly motivated postdoctoral research fellows/Research assistants in the frame of the C4SYS research infrastructure (c4sys.cz).
 • FEBS Practical Course - Advanced Methods in Macromolecular Crystallization VII

  Faculty of Science USB co-organizes the FEBS Practical Course - Advanced Methods in Macromolecular Crystallization VII.
 • 16th Conference on the Crystallization of Biological Macromolecules

  Faculty of Science USB co-organizes the 16th Conference on the Crystallization of Biological Macromolecules.
 • Společná publikace výzkumníků z PřF JU a JKU v Linzi v Science Signaling

  Vědci z Ústavu chemie PřF JU a z Johannes Kepler University v Linzi publikovali výsledky svého výzkumu v společné publikaci. Spoluautory publikace jsou i studenti přeshraničního oboru Biological Chemistry.
 • Konference mladých 2016

  Jako již tradičně, i v roce 2016 budou Česká společnost chemická a Česká společnost pro biochemii a molekulární biologii spolu s hlavním partnerem firmou Sigma-Aldrich spol. s r.o., součást Merck KGaA a dalšími sponzory ve spolupráci s SCHS a SSBMB pořádat mezioborové setkání mladých vědeckých a výzkumných pracovníků z oboru chemie, biochemie a molekulární biologie a biomateriálů.
 • Výzkumná infrastruktura C4SYS schválená

  Výzkumná infrastruktura C4Sys (Centrum pro systémovou biologii) je víceúčelová platforma, která umožní rozsáhlý výzkum systémové biologie v České republice a udrží ji v čele této rychle se vyvíjející oblasti prostřednictvím pevného propojení se zeměmi dominujícími v systémové biologii.
 • XXV BCH sjezd

  Ve dnech 13. 9. až 16. 9. 2016 proběhne v Praze (Národní technická knihovna) XXV. Biochemický sjezd.
 • O cenu Karla Stulika 2016

  Ústecké materiálové centrum Přírodovědecké fakulty Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem ve spolupráci s Odbornou skupinou analytické chemie České společnosti chemické pořádá ve dnech 3. a 4. února 2016 SOUTĚŽ O NEJLEPŠÍ STUDENTSKOU VĚDECKOU PRÁCI V OBORU ANALYTICKÁ CHEMIE "O CENU KARLA ŠTULÍKA"
 • 5. konference České společnosti hmotnostní spektrometrie

  Přírodovědecká fakulta JU a Biologické centrum AVČR, v.v.i. společně s Českou společností hmotnostní spektrometrie uspořádají v termínu 13. 4. -15. 4. 2016 Českou konferenci hmostnostní spektrometrie.
 • Vítejte na stránkách Ústavu chemie a biochemie PřF JU

  Zde můžete najít všechny potřebné informace o výzkum a studiu chemie na Přírodovědecké fakultě.

Aktuality


O ústavu chemie a biochemie

Výzkumné aktivity ústavu z velké části navazují na biologické disciplíny tradičně pěstované na Přírodovědecké fakultě nebo ústavech Biologického centra AVČR.

 Neméně důležitou roli hraje na Ústavu chemie a biochemie PřF JU vzdělávání budoucích učitelů chemie pro střední školy. Přechod těchto studijních oborů na odborné fakulty by měl zvýšit kvalitu výchovy absolventů jejich bezprostředním kontaktem s výzkumným prostředím a odborníky pracujícími v oboru jejich aprobace.

 Studium chemie na Přírodovědecké fakultě Jihočeské univerzity nabízí studentům jedinečnou možnost kombinace dynamicky se rozvíjející chemie, vynikající biologické výzkumné a vzdělávací základny a příjemného a přátelského studijního prostředí.

Budova C