Menu

Aktuálně

Obhajoby a státnice září 2017

Více

Obhajoby a státnice květen-červen

Více

Chemický seminář pro 3. ročník - LS 2017

Více

Výherci Ceny Karla Štulíka

Odborná porota ocenila výherce Ceny Karla Štulíka a udělila pět zvláštních cen

Více

Obhajoby ÚCH 01/2017

bakalářské obhajoby - Chemie - 19. 1. 2017, místnost C4 magisterské obhajoby - Biological Chemistry - 19. 1. 2017, místnost C3 magisterské obhajoby - 19. 1. 2017 a 20. 1. 2017, místnost C4

Více

O cenu Karla Štulíka 2017 bude soutěžit 21 studentů

Do soutěže O cenu Karla Štulíka 2017 se přihlísilo celkem 21 soutěžících z 8 českých a slovenských univerzit.

Více

O cenu Karla Štulíka 2017

Ústav chemie a biochemie Přírodovědecká fakulty JU ve spolupráci s Odbornou skupinou analytické chemie České společnosti chemické pořádá ve dnech 8. a 9. února 2017 SOUTĚŽ O NEJLEPŠÍ STUDENTSKOU VĚDECKOU PRÁCI V OBORU ANALYTICKÁ CHEMIE "O CENU KARLA ŠTULÍKA" Závazné přihlášky do 30. 12. 2016!

Více

Workshop on cell cytometry and cell sorting using the S3 cell sorter

Basics of cell cytometry and cell sorting as well as functions and applications for the S3 cell sorter (Bio-Rad) will be introduced to participants.

Více

Akreditace v navazujícím magisterském oboru Biochemie

PřF JU byla udělena akreditace v navazujícím magisterském studijním oboru Biochemie.

Více

Výzkumná infrastruktura C4SYS schválená

Výzkumná infrastruktura C4Sys (Centrum pro systémovou biologii) je víceúčelová platforma.

Více

  • (46.215KB)