Menu

Obhajoby a státnice květen, červen 2018


obhajoby - bakalářské
24. 5. 2018, posluchárna C5
téma školitel
8:00 - 8:50 Eliška Dokoupilová Toxicita vybraných antiarytmik (verapamilu a diltiazemu) pro vodní organismy (Daphnia magna) doc. RNDr. Šárka Klementová, CSc.
9:00 - 9:50 Martina Poncarová Fotochemická degradace antibiotika ciprofloxacinu doc. RNDr. Šárka Klementová, CSc.
10:00 - 10:50 Pavlína Černá Antidepresiva - výskyt v přírodních vodách, účinky na organismy, možnosti jejich fototransformace v přírodním prostředí doc. RNDr. Šárka Klementová, CSc.
11:00 - 11:50 Adéla Navrátilová Xenobiotické látky jako endokrinní disruptory v přírodním prostředí se zřetelem k přírodním vodám doc. RNDr. Šárka Klementová, CSc.
13:00 - 13:50 Johana Mustacová Identifikace promotorů klíšťat pro využití v molekulárně biologických aplikacích RNDr. Ján Štěrba, Ph.D.
14:00 - 14:50 Hana Pejšová Alergenogenní epitopy u klíšťat RNDr. Ján Štěrba, Ph.D.
15:00 - 15:50 Kateřina Vejvodová Antivirotické účinky vybraných přírodních látek proti klíšťaty přenášeným patogenům u dendritických buněk. RNDr. Ján Štěrba, Ph.D.
Obhajoba K. Vejvodové je neveřejná!
16:00 - 16:50 Vendula Flanderová Krystalizační experimenty DbeA z Bradyrhizobium elkanii USDA94 a její mutantní formy DbeA3 doc. RNDr. Ivana Kutá Smatanová, Ph.D.
 

 

 

obhajoby - bakalářské
25. 5. 2018, posluchárna C5
téma školitel
8:00 - 8:50 Jana Vaclová Vývoj, optimalizace a validace analytické metody na stanovení antibiotika ciprofloxacin ve vodě pomocí LC/MS Ing. David Kahoun, Ph.D.
15:00 - 15:50 Milan Kalkuš Izolace fykobilinů ze sinice Synechocystis a možnost jejich následné esterifikace RNDr. Radek Litvín, Ph.D.
16:00 - 16:50 Jiří Kubelka Teoretické studium interakce derivátů helicenu s DNA doc. Mgr. Martin Kabeláč, Ph.D.

 

 

obhajoby - magisterské
24. 5. 2018, posluchárna C5
téma školitel
17:00 - 17:50 Bc. Hana Mašková Antivirotické účinky stilbenoidů proti klíšťaty přenášeným patogenům in vivo RNDr. Ján Štěrba, Ph.D.
Obhajoba Bc. H. Maškové je neveřejná!

 

 

obhajoby - magisterské
25. 5. 2018, posluchárna C5
téma školitel
9:00 - 9:50 Bc. Pavel Pilík Vývoj, optimalizace a validace analytické metody na stanovení 16 indikátorových polycyklických aromatických uhlovodíků dle US EPA ve vodě pomocí HPLC-PDA-FLD. Ing. David Kahoun, Ph.D.
10:00 - 10:50 Karel Hořejší Vývoj, optimalizace a validace analytické metody na stanovení neurotoxinu beta-N-methylamino-L-alaninu ve vodě a sinicích pomocí LC/MS Ing. David Kahoun, Ph.D.
13:00 - 13:50 Sýkorová Eva Evaluation of negative stains for single particle analysis in electron microscopy Ing. Zdenko Gardian, Ph.D.

 

 

Státní zkoušky - magisterské
22. 5. 2018, posluchárna C5
předmět
8:30 - 9:00 Bc. Michaela Malíková Organická chemie
9:00 - 9:30 Bc. Kristýna Rejžková Organická chemie
9:30 - 10:00 Bc. Aneta Flekalová Organická chemie
10:00 - 10:30 Bc. Aneta Flekalová Ekologie
14:30 - 15:00 Bc. Aneta Flekalová Didaktika chemie
15:00 - 15:30 Bc. Michaela Malíková Didaktika chemie
15:30 - 16:00 Bc. Kristýna Rejžková Didaktika chemie

 

 

Státní zkoušky - magisterské
25. 5. 2018, posluchárna C5
předmět
11:00 - 12:00 Bc. Karel Hořejší Chemie životního prostředí
14:00 - 14:50 Bc. Eva Sýkorová Biochemie