• Podzimní povídání o fyzice

  Na UFY PřF JU začínají pravidelná setkání jeho pracovníků a zejména studentů všech typů středních škol.
 • Co se děje na Slunci ...?

  Podívejte se, co právě dnes vidí sondy (SDO, SOHO a další) v různých vlnových délkách na Slunci ...
 • Studijní obor Mechatronika

  Unikátní možnost technického vzdělání v našem regionu, čtyřletý bakalářský obor MECHATRONIKA. Studijní obor Mechatronika je otevírán v prezenční i kombinované formě studia. Přihlášky se podávají do 31. 5. 2017! Na realizaci se podílejí Přírodovědecká fakulta JU, Fakulta strojní ČVUT a společnost Robert Bosch v Českých Budějovicích.
 • Měřicí a výpočetní technika

  Bakalářský obor Měřicí a výpočetní technika je nabízen prezenční a kombinovanou formou studia. Absolventi oboru jsou schopni se orientovat v odborných technických pojmech, detailněji chápat problémy se kterými se setkávají v praxi a samostatně nalézat jejich řešení.
 • Fyzika, učitelství fyziky pro SŠ

  Bakalářský program Fyzika je jeden ze základních studijních programů profilujících směr výuky, vzdělávání a výzkumu na Přírodovědecké fakultě. Navazujícím magisterským oborem je Fyzikální měření a modelování. Přírodovědecká fakulta nabízí též bakalářské i magisterské vzdělávání budoucích učitelek a učitelů fyziky pro SŠ.
 • Fyzikální měření a modelování

  Magisterský obor Fyzikální měření a modelování nabízí magisterské studium absolventům bakalářských oborů Měřicí a výpočetní technika, Fyzika a příbuzných oborů. Přijímací řízení se koná každý semestr dle harmonogramu akademického roku
 • Konference a letní škola Radiosun-5, 23.-27.5.2016

 • Letní škola

  Náš ústav se podílel na letní škole s názvem "Magnetohydrodynamika v astrofyzice", která se konala ve dnech 18.-22.8.2014 na AsÚ SAV v Tatranskej Lomnici na Slovensku.

Aktuality


O Ústavu fyziky a biofyziky

ÚFY sídlí v budově C PřF, dokončené v roce 2013, včetně praktikových laboratoří (fyzikální laboratoře, laboratoř elektroniky a audiotechniky, laboratoř elektrotechniky a automatizace), výzkumných laboratoří (optická laboratoř, laboratoř plazmatu, laboratoř elektroniky a audiotechniky), výpočetních klastrů a pracoven pro zaměstnance a studenty. Toto zázemí je k dispozici studentům bakalářských oborů (Fyzika, Fyzika pro vzdělávání, Biofyzika, Měřicí a výpočetní technika, Mechatronika), magisterských oborů (Fyzikální měření a modelování, Učitelství fyziky pro SŠ, Biofyzika) a doktorského oboru Biofyzika.

Prezentace o činnosti ústavu a řešených studentských pracech.

Schéma oborů zajišťovaných Ústavem fyziky a biofyziky