Menu

Aktuálně

Nová skripta na Ústavu fyziky a biofyziky

Více

Exkurze na AsÚ AV ČR v Ondřejově a na ÚFP AV ČR v Praze

Ve dnech 5.11-6.11.2015 proběhla každoroční exkurze na Astronomický ústav AV ČR v Ondřejově, které se účastnili studenti předmětu UFY/AST - Astronomie a astrofyzika a dále exkurze na Ústav fyziky plazmatu a Fyzikální ústav AV ČR v Praze v rámci předmětu UFY/PFA - Plazmová fyzika a astrofyzika.

Více

Semináře Ústavu fyziky a biofyziky (UFY/UFY)

Semináře se konají pravidelně v liché týdny (kalendářní) od 14:00 v učebně C1 nové budovy PřF JU.

Více

PřF získala habilitační a profesorská práva v biofyzice

Více