Menu

Aktuálně

Semináře pro řešitele fyzikální olympiády ze středních škol

Na Přírodovědecké fakultě se postupně budou konat semináře pro řešitele fyzikální olympiády ze všech kol na úrovni střední školy

Více

Přednáška zahraničního hosta na UFY, 30.11.2017 v 9:30, posluchárna C4

"Surface reactivity of TiO2 nanomaterials with different hierarchy"

Více

Úspěšná habilitace a obhajoba doktorské práce zaměstnanců Ústavu fyziky a biofyziky

Více

Nová skripta na Ústavu fyziky a biofyziky

Více

Exkurze na AsÚ AV ČR v Ondřejově a na ÚFP AV ČR v Praze

Ve dnech 5.11-6.11.2015 proběhla každoroční exkurze na Astronomický ústav AV ČR v Ondřejově, které se účastnili studenti předmětu UFY/AST - Astronomie a astrofyzika a dále exkurze na Ústav fyziky plazmatu a Fyzikální ústav AV ČR v Praze v rámci předmětu UFY/PFA - Plazmová fyzika a astrofyzika.

Více