Menu

Aktuálně

Seminář Parazitologického ústavu BC AV ČR, v.v.i.

Více

Podávání přihlášek do oboru MECHATRONIKA je možné do 31. 5. 2017

Přihlášku do bakalářského studijního programu Mechatronika lze podat do 31.5.2017

Více

V pátek 13. 1. 2017 proběhl na PřF JU den otevřených dveří.

Byly představeny jednak technické obory: Mechatronika a Měřící a výpočetní technika, jednak fyzikální obory: Fyzika, Biofyzika a Učitelství fyziky pro střední školy.

Více

Exkurze na AsÚ AV ČR v Ondřejově a na ÚFP AV ČR v Praze

Ve dnech 5.11-6.11.2015 proběhla každoroční exkurze na Astronomický ústav AV ČR v Ondřejově, které se účastnili studenti předmětu UFY/AST - Astronomie a astrofyzika a dále exkurze na Ústav fyziky plazmatu a Fyzikální ústav AV ČR v Praze v rámci předmětu UFY/PFA - Plazmová fyzika a astrofyzika.

Více

Semináře Ústavu fyziky a biofyziky (UFY/UFY)

Semináře se konají pravidelně v liché týdny (kalendářní) od 14:00 v učebně C1 nové budovy PřF JU.

Více

PřF získala habilitační a profesorská práva v biofyzice

Více