Menu

V pátek 13. 1. 2017 proběhl na PřF JU den otevřených dveří.

Byly představeny jednak technické obory: Mechatronika a Měřící a výpočetní technika, jednak fyzikální obory: Fyzika, Biofyzika a Učitelství fyziky pro střední školy.


Ústav fyziky a biofyziky představil své technické a fyzikální obory přehlednými přednáškami.

9:30 – 10:00 Biofyzika, Fyzika, Fyzika pro vzdělávání, posluchárna C1

10:30 – 11:00 Měřicí a výpočetní technika, Mechatronika,  posluchárna C1

Po celý den měli zájemci možnost možnost navštívit naše laboratoře v 2. patře budovy děkanátu PřF (budova C),

seznámit se s naší činností, pracovníky ústavu a našimi studijními obory.

Lasery, plazma a počítačové simulace ve službách (bio)fyziky

Biofyzika, Fyzika + učitelství

Budova C, druhé patro, č. dveří 207 (Laboratoř F1) od 9:00 – začátky v půl a celou hodinu následované prohlídkami laboratoří, poslední začátek v 14:00 hod.

Technické obory propojující elektroniku, informatiku a strojírenství

Měřicí a výpočetní technika, Mechatronika

Budova C, druhé patro, č. dveří 225 (Laboratoř elektroniky a audiotechniky), od 9:15 – začátky vždy 15 minut před půl a celou hodinou, poslední začátek v 14:15 hod.

Více informací o studijních oborech zde.