Menu

Úspěšná habilitace a obhajoba doktorské práce zaměstnanců Ústavu fyziky a biofyziky


Dne 4.10.2017 před vědeckou radou Přírodovědecké fakulty Masarykovy Univerzity v Brně úspěšně obhájil RNDr. Petr Jelínek, Ph.D. svou habilitační práci na téma "Magnetoakustické vlny a oscilace ve sluneční koróně". Veřejný záznam habilitačního řízení je možné nalézt zde.

V květnu též úspěšně obhájil Ing. Ladislav Ptáček svou dizertační práci. na Fakultě aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzni.