Menu

PřF získala habilitační a profesorská práva v biofyzice


MŠMT udělilo v říjnu 2013 akreditaci PřF JU pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem v oboru biofyzika na následujících 8 let.

PřF JU tak má akreditovaný bakalářský, magisterský a doktorský studijní obor biofyzika a nově práva k udělování vědecko-pedagogických hodností docent a profesor.

Při realizaci biofyzikálních studijních oborů a vědecké činnosti spolupracuje PřF JU s ústavy Biologického centra AV ČR, v.v.i., Mikrobiologickým ústavem AV ČR, v.v.i, Ústavem nanobiologie a strukturní biologie CVGZ, Fakultou rybářství a ochrany vod JU a dalšími pracovišti.