Menu

Mechatronika na Jihočeské univerzitě

Stránky věnované oboru Mechatronika na Jihočeské univerzitě, které jsou určeny pro studenty i zájemce o studium.


Mechatronika je moderní technický obor který vzájemně kombinuje mechanické stroje s elektronikou a inteligentním počítačovým řízením. Bakalářský obor Mechatronika je akreditován v úzké spolupráci Přírodovědecké fakulty JU, Fakulty strojní ČVUT a výrobní společnosti Robert Bosch České Budějovice. Důvodem spolupráce je zajištění vysoké úrovně teoretické výuky i praktické přípravy v reálném provozu.  

  • čtyřletý technický bakalářský obor

  • výuka probíhá na Přírodovědecké fakultě JU

  • výuka odborných technických předmětů zajištěna specialisty z ČVUT a Robert Bosch

  • realizován v prezenční i kombinované formě studia

            

Předmětová skladba studijního oboru Mechatronika

Témata závěrečných bakalářských prací

Organizace výuky pro studenty (rozvrh)

Transformace technických oborů na PřF JU

Kontakt:

doc. RNDr. Vítězslav Straňák, Ph.D.

koordinátor pro studijní obor Mechatronika
e-mail:   stranak (zavináč) prf.jcu.cz
tel:          +420 387 776 269