Menu

Témata závěrečných bakalářských prací

Témata závěrečných bakalářských prací, rozdělená podle pracovišť. Seznamy jsou průběžně aktualizovány.


1. Témata závěrečných či projektových prací, nabízených Ústavem fyziky a biofyziky naleznete zde.

2. Přehled témat závěrečných či projektových prací, které je možné realizovat ve společnosti Robert Bosch:

Simulace proudění média malým otvorem (15μm) + experimentální ověření s vybranými kapalinami a plyny

Provedení simulace procesu svařování horkým elementem pro tlakovou nádobu odstříknutou z materiálu POM-kopolymer

Využití simulačního programu ANSYS pro analýzu elektronických obvodů s ohledem na mechanické zatížení

Využití simulačního programu ANSYS pro analýzu magnetického pole palivové pumpy

Vytvoření modelu chování definovaných elektronických komponent při přímém zastříknutí termoplastem

Využití genetických algoritmů po nalezení optimálních parametrů svařovacího procesu

Simulace šroubování závito-tvářecím šroubem do termoplastu

Implementace metodiky DoE do optimalizace procesních parametrů vstřikovacího procesu

Studie vlivu podmínek a doby skladování na strukturu a mechanické vlastnosti vstřikovaných dílů z POM-kopolymeru

Temperance vstřikovacího nástroje

Optimální robustnost vstřikovacího nástroje

Životnost vstřikovacího nástroje

Vstřikování dílů s kovovými zálisky

Elektronická výrobní dokumentace v nástrojárně s cílem zrychlení toků informací a minimalizací chyb

Porovnání hydraulický a hybridní vstřikovací stroj

Optimalizace strojního času výrobních zařízení

Zařízení pro odstranění nečistot z hrdla regulačního ventilu při jeho konečné montáži do nádržového modulu

Návrh a realizace komunikačního rozhraní pro sběr dat z více zařízení po CAN (Controller Area Network) sběrnici

Automatizovaná spojka

Porovnání FTIR a Ramanovy spektroskopie s ohledem na využití v RBCB

Automatizace testovacího zařízení pro polohové a rychlostní senzory. Návrh testovacího algoritmu a vývoj nového, testovacího SW v Java

Analýza procesu tvorby pevné fáze uvnitř tanku systému DNOX při zamrzání