Menu

Měřicí a výpočetní technika

Informace pro studenty oboru Měřicí a výpočetní technika, denní i kombinované formy studia. Zde naleznete aktuální informace o výuce.


 


  •  Studenti I. MVT kombinovaná forma studia (MVT KS) a Mechatronika kombinovaná forma studia (MECH KS) zde naleznou termíny blokové výuky.

  •  Výuka v letním semestru 2016/2017 probíhá 13. 2. – 19. 5. 2017. Zkouškové období pro letní semestr končí 6. 9. 2017.

 


 Výuka běží dle rozvrhu. 

 V tuto chvíli není plánována žádná bloková výuka

Přehled kurzů a termínů výuky

  Výuka běží každou středu dle rozvrhu.

Kód

Typ výuky

Termín výuky

KFY TDOD, Technická dokumentace, Veselý

Bloková

Uzavřeno

KFY TMED, Technická mechanika, Veselý

Bloková

Uzavřeno

UAI 735K, Objektové program. v C++ a C# pro KS, Fesl

Normální

dle rozvrhu

UFY FPR1K, Fyzikální praktikum I pro KS, Poláková

Bloková

Uzavřeno

UFY FYZ2K, Fyzika II. pro KS, Straňák

Normální

dle rozvrhu

UFY UFYK, Seminář Ústavu fyziky a biofyziky pro KS, Ptáček

Bloková

Uzavřeno

UMB 565K, Matematická analýza II. pro KS, Dostálková

Normální

dle rozvrhu

Mechatronika Kombi, I ročník

Již naplánovaná bloková výuka ČVUT

Bloková

pátky...17.3., 7.4., 12.5., od 13-19 hod

 


Výuka běží dle rozvrhu. 

 

V tuto chvíli není plánována žádná bloková výuka

Přehled kurzů a termínů výuky

Výuka běží každé úterý dle rozvrhu

Kód

Typ výuky

Termín výuky

KFY ELND2, Elektronika II., Adámek

Normální

dle rozvrhu

UAI 609 , Computer Hardware, Novák

Normální

dle rozvrhu

KFY SMNDD, Spec. měření-nedestr. a destrukt.zkoušky, Veselý

Bloková

Uzavřeno

UFY FPR3K, Fyzikální praktikum III pro KS, Durchan

Bloková

Uzavřeno

UFY FYZ4K, Fyzika IV. pro KS, Fuciman

Bloková

Uzavřeno


Výuka běží dle rozvrhu.

V tuto chvíli není plánována žádná bloková výuka

Přehled kurzů a termínů výuky

Výuka běží každý čtvrtek.

Kód

Typ výuky

Termín výuky

FBI 891, Bakal. diplomová praxe II.,

Individuální

 Zápočet zapisuje školitel pouze do indexu, nezapisuje se do STAGu.

KFY AUTD2, Automatizace a řízení II., Šerý

Normální

dle rozvrhu

UFY BPRK, Bezpečnostní předpisy pro KS, Sviták

Bloková

Uzavřeno

UFY EMAK, Ekonomika a marketing pro KS, Čejka

Bloková

Uzavřeno

UFY PRXK, Praxe pro KS, Jelínek

Bloková

Každý student řeší samostatně po dohodě s vedoucím Ústavu fyziky a biofyziky.

 


Výchozím zdrojem informací o rozvrhu je STAG.