Menu

Měřicí a výpočetní technika

Informace pro studenty oboru Měřicí a výpočetní technika, denní i kombinované formy studia. Zde naleznete aktuální informace o výuce.


 


Termíny blokové výuky a případné rozvrhové změny, týkající se studijních oborů:

  • všechny ročníky...Měřicí a výpočetní technika, prezenční studium (MVT PS)

  • všechny ročníky...Měřicí a výpočetní technika, kombinované studium (MVT KS)

  • I. ročník...Mechatronika, kombinované studium (MECH KS)

 

  •  Výuka v zimním semestru 2017/2018 probíhá 2. 10. 2017 – 22. 12. 2017 a 2. 1. 2018 – 5. 1. 2018.

  • Zápis studentů I. ročníku Měřící a výpočetní technika (MVT) proběhne 30.8.2017

  • Studenti I. ročníků kombinované formy studia jsou zproštěni povinosti účastnit se během září s ostatními prváky rozřazovacích testů, apod. Jejich kurzy jsou plánovány odděleně a jsou pro ně závazné informace, uvedené v níže obsažených tabulkách a ve STAGu

  • Výchozím informačním zdrojem o rozvrhu a zapsaných předmětech je STAG

  Výuka běží dle rozvrhu. 


V tuto chvíli není plánována žádná bloková výuka


Přehled kurzů a termínů výuky

  Výuka běží každou středu dle rozvrhu.

  Jako studenti kombinované formy studia jste zproštěni povinosti zúčastnit se během září s ostatními prváky rozřazovacích testů, apod. Vaše kurzy jsou plánovány odděleně. Tedy jsou pro vás závazné informace uvedené v této tabulce a ve STAGu.

Kód

Typ výuky

Termín výuky

UFY/FYZ1K Fyzika I. pro KS, Straňák Normální dle rozvrhu kurzu
FBI/7 Informační zdroje v přírodních vědách, Vorlová Bloková středa 27. září od 13:00 do 14:00,
Budova nové knihovny, Branišovská ul.
Případné dotazy směřujte na ing. Vorlovou
(vorlova@lib.jcu.cz)
UMB/010K Matematika pro KS, Eisner Normální dle rozvrhu kurzu
UMB/550K Repetitorium matematiky pro KS, Eisner Bloková I. část kurzu:
středa 27. září od 14:30 do 19:00,
posluchárna C2, Budova C, Branišovská ul.
Případné dotazy směřujte na dr. Eisnera
(eisner@matsrv.math.cas.cz)
UFY/SW1K SolidWorks 1. pro KS, Jakeš Bloková středa 20. září od 16:00 do 19:00, učebna Pč4, Branišovská ul.
Případné dotazy směřujte na ing. Jakeše
(jjakes@seznam.cz)
FBI/3 Úvod do studia a života na VŠ, Klementová Individuální Informace byly podány při zápisu:
Studenti si nastudují materiál "Úvod do studia na VŠ", který naleznou na stánkách Přírodovědecké fakulty. Z tohoto materiálu udělají výpisky v rozsahu 1-2 strany A4. Na jejich základě bude zapsán zápočet.
V průběhu semestru budou studenti vyzváni dr. Ptáčkem k odevzdání těchto výpisků spolu s indexem pro udělení zápočtu.

Pozn.: termín výpisky značí "vlastní rukou", nikoliv na počítači.
UFY/VTFK Výpočetní technika pro fyziky pro KS, Šebelík Bloková I. část kurzu:
středa 13. září od 14,00 do 20,00, učebna Pč4, Branišovská ul.
Případné dotazy směřujte na mgr. Šebelíka (sebelik00@gmail.com)
UFY/ZFMK Základy fyzikálních měření pro KS, Straňák Bloková termín bude stanoven
UFY/ZPCK Základy programování v jazyce C pro KS, Kočer Normální dle rozvrhu

 


Přehled blokové výuky

  Jako studenti kombinované formy studia jste zproštěni povinosti zúčastnit se během září s ostatními prváky rozřazovacích testů, apod. Vaše kurzy jsou plánovány odděleně. Tedy jsou pro vás závazné informace uvedené v této tabulce a ve STAGu.

Kód

Typ výuky

Termín výuky

UFY/FYZ1K Fyzika I. pro KS, Straňák
FBI/7 Informační zdroje v přírodních vědách, Vorlová Bloková středa 27. září od 13:00 do 14:00,
Budova nové knihovny, Branišovská ul.
Případné dotazy směřujte na ing. Vorlovou
(vorlova@lib.jcu.cz)
UMB/010K Matematika pro KS, Eisner
UMB/550K Repetitorium matematiky pro KS, Eisner Bloková I. část kurzu:
středa 27. září od 14:30 do 19:00,
posluchárna C2, Budova C, Branišovská ul.
Případné dotazy směřujte na dr. Eisnera
(eisner@matsrv.math.cas.cz)
UFY/SW1K SolidWorks 1. pro KS, Jakeš Bloková středa 20. září od 16:00 do 19:00, učebna Pč4, Branišovská ul.
Případné dotazy směřujte na ing. Jakeše
(jjakes@seznam.cz)
FBI/3 Úvod do studia a života na VŠ, Klementová Individuální Informace byly podány při zápisu:
Studenti si nastudují materiál "Úvod do studia na VŠ", který naleznou na stánkách Přírodovědecké fakulty. Z tohoto materiálu udělají výpisky v rozsahu 1-2 strany A4. Na jejich základě bude zapsán zápočet.
V průběhu semestru budou studenti vyzváni dr. Ptáčkem k odevzdání těchto výpisků spolu s indexem pro udělení zápočtu.

Pozn.: termín výpisky značí "vlastní rukou", nikoliv na počítači.
UFY/VTFK Výpočetní technika pro fyziky pro KS, Šebelík Bloková Studenti, jejichž příjmení začíná na písmeno AK:
středa 13. září od 14,00 do 20,00, učebna Pč4, Branišovská ul.

Studenti, jejichž příjmení začíná na písmeno LZ:
čtvrtek 14. září od 14,00 do 20,00, učebna Pč4, Branišovská ul.

Případné dotazy směřujte na mgr. Šebelíka (sebelik00@gmail.com)
UFY/ZFMK Základy fyzikálních měření pro KS, Straňák Bloková termín bude stanoven
UFY/ZPCK Základy programování v jazyce C pro KS, Kočer

 


Výuka běží dle rozvrhu. 

POZOR! Výuka kurzu KFY/ELNB1 Elektronika 1, doc. Adámek, poběží v blocích!

Studenti tedy nenavštěvují pravidelnou výku, která je naplánována na úterky, ale pouze níže určené bloky.

Termíny blokové výuky KFY/ELNB1 Elektronika:

  1. Čtvrtek, 21.9.2017, od 13:00 do 19:00, učebna C4, budova C, Přírodovědecká fakulta, Branišovská ul.
  2. Středa 27.9.2017, od 13:00 do 19:00, učebna C4, budova C, Přírodovědecká fakulta, Branišovská ul.
  3. Další bloky budou naplánovány po dohodě s vyučujícím.

 

V tuto chvíli není plánována žádná bloková výuka


Přehled kurzů a termínů výuky

Výuka běží každé úterý dle rozvrhu

Kód

Typ výuky

Termín výuky

UAI/682 Architektura počítačů II., Bakala Normální dle rozvrhu
KFY/ELND1 Elektronika I., Adámek Bloková

POZOR! Výuka poběží v blocích! Studenti tedy nenavštěvují pravidelnou výku, která je naplánována na úterky, ale pouze určené bloky.
 
1. Čtvrtek, 21.9.2017, od 13:00 do 19:00, učebna C4, budova C, Přírodovědecká fakulta, Branišovská ul.

2. Středa 27.9.2017, od 13:00 do 19:00, učebna C4, budova C, Přírodovědecká fakulta, Branišovská ul.

3. Další bloky budou naplánovány po dohodě s vyučujícím.
UFY/ETEK Elektrotechnika pro KS, Ptáček Bloková termín bude stanoven
UFY/FYZ3K Fyzika III. pro KS, Polívka Bloková termín bude stanoven
UFY/FPR2K Fyzikální praktikum II. pro KS, Adamec Bloková termín bude stanoven
UFY/SVEK Statistické vyhodnoc. exper. dat pro KS, Čada Bloková I. část kurzu:
úterý 26.9., od  14:30 do cca 19:00,
Budova C, Branišovská ul., místnost C4.
Případné dotazy směřujte na dr. Čadu
mcada@prf.jcu.cz


Výuka běží dle rozvrhu.

V tuto chvíli není plánována žádná bloková výuka


Přehled kurzů a termínů výuky

Výuka běží každou středu

Kód

Typ výuky

Termín výuky

KFY/AUTD1 Automatizace a řízení I., Šerý Normální dle rozvrhu (zatím není zaneseno ve STAGu)
FBI/890 Bakal. diplomová praxe I., školitel Individuální  
UFY/FPR4K Fyzikální praktikum IV. pro KS, Fuciman Bloková termín bude stanoven
UFY/PREK Praktikum z elektroniky pro KS, Ptáček Bloková termín bude stanoven
KFY/PMPD Principy a systémy měřících přístrojů, Adámek Normální dle rozvrhu
UFY/UZEK Užitá elektronika pro KS, Hubička Bloková termín bude stanoven
OJZ/960 Záv. zk. z cizího jazyka Individuální  

 


Výchozím zdrojem informací o rozvrhu je STAG.