Menu

Úvodní konference mezinárodního projektu DanuBioValNet

„Partnerství mezi klastry Dunajského regionu pro posílení ekoinovací budováním společné sítě v oborech s vysokou přidanou hodnotou využívajících obnovitelné biologické zdroje“


Vážené dámy, vážení pánové,

dovoluji si Vás jménem Národní klastrové asociace (NCA) a všech partnerů zemí Dunajského regionu pozvat na úvodní konferenci mezinárodního projektu DanuBioValNetPartnerství mezi klastry Dunajského regionu pro posílení ekoinovací budováním společné sítě v oborech s vysokou přidanou hodnotou využívajících obnovitelné biologické zdroje“, ke které jsme Vám před pár dny zaslali první pozvánku Save the Date.

Konference se uskuteční 30. března 2017 v Kaiserštejnském paláci v Praze a jejím hlavním tématem bude potenciál využití obnovitelných biologických zdrojů v průmyslových aplikacích, např. v plastikářském, fytofarmaceutickém, obalovém průmyslu a dalších. Významným tématem bude také role klastrů v bioekonomice jako hnací síly průmyslových změn. Partnerem akce je Technologické centrum Akademie věd ČR a záštitu nad konferencí převzal ministr zemědělství Marian Jurečka.

V příloze tohoto mailu naleznete podrobný program konference a pozvánku na C2C Brokerage Event. Registrační formulář, který prosím odešlete nejpozději do 26. března 2017, je součástí přiloženého programu.

Odkazy na přílohy: C2C_BrokerageEvent.pdf  DanuBioValNet_KickOff conference_Programme.pdf

Konference bude probíhat v anglickém jazyce, tlumočení z angličtiny do češtiny je zajištěno.

Vstup na akci je zdarma.

Konference se zúčastní zástupci všech 17 partnerů z 10 zemí Dunajského regionu, mezi významnými spíkry se objeví i zástupci Evropské komise a BBI JU (Bio-Based Industries Joint Undertaking).

 

Věříme, že jsou pro Vás program konference a její spíkři natolik atraktivní, že podpoříte tuto akci osobní účastí a přepošlete tuto pozvánku dalším potenciálním zájemcům.

 

S pozdravem

 

Mgr. Eva Wiedermanová, MBA

PR Manažerka

Národní klastrová asociace

U Tiskárny 616/9, 702 00 Ostrava

Tel: 730 547 279

E-mail: wiedermanova@nca.cz