Menu

JAPONSKO - JSPS Postdoctoral Fellowship 2017

JAPONSKO - JSPS Postdoctoral Fellowship for Overseas Researchers 2017


Japan Society for the Promotion of Science (JSPS) jako každoročně vyhlašuje výběrové řízení na stáže pro zahraniční postdoky (JSPS Postdoctoral Fellowship for Overseas Researchers FY 2017). Příjem žádostí z ČR zajišťuje Odbor mezinárodní spolupráce Akademie věd České republiky.

  • Uzávěrka pro přijímání žádostí na české straně je 31. března 2017.
  • Úspěšní žadatelé musí zahájit svou stáž nejpozději 30. listopadu 2017.
  • Bližší informace a formulář žádosti jsou ke stažení na stránkách JSPS: https://www.jsps.go.jp/english/e-fellow/long_list.html.
  • Výběrového řízení se mohou účastnit žadatelé, kteří obdrželi doktorský titul nanejvýš 6 let před 1. dubnem 2017 (tzn. nejdříve 2. dubna 2011).
  • Délka pobytu je 12 až 24 měsíců.
  • Seznam hostitelských institucí v Japonsku

Povinné přílohy:

  • diplom o udělení doktorského titulu (PhD certificate)
  • dopis z přijímajícího pracoviště/pozvání (letter of acceptance/invitation)
  • doporučení (letter of recommendation from current or previous supervisor)
 
Žádost včetně příloh zasílejte na adresu:
 
Karolína Rachačová, M.A.
Odbor mezinárodní spolupráce
Kancelář Akademie věd ČR
Národní 3, 117 20 Praha 1


Pozn.: Informace je převzata ze stránky AV ČR http://int.avcr.cz/sd/novinky/hlavni-stranka/news_0003.html
Dotazem na ředitelku Odboru mezinárodní spolupráce KAV ČR RNDr. Veroniku Palečkovou bylo ověřeno, že:
"Výzva na podávání žádostí o zahraniční stáže v Japonsku „Fellowship for Overseas Researchers FY 2017“ je určena pro žadatele ze všech českých institucí, tj. vysokých škol i pracovišť AV ČR. AV ČR je koordinátorem této aktivity."