Menu

Seminář pro žadatele Programu spolupráce INTERREG V-A Rakousko - Česká republika 2014 - 2020


Dne 21. 3. 2017 od 9:00 hodin se v Sále Zastupitelstva (č. dveří 2010) na Krajském úřadě Jihočeského kraje, U Zimního stadionu 1952/2 v Českých Budějovicích uskuteční seminář pro žadatele v rámci Programu spolupráce INTERREG V-A Rakousko – Česká republika 2014-2020.

Účast na semináři je bezplatná, vzhledem k omezené kapacitě sálu je však nutné se předem přihlásit, a to nejpozději do 16. 3. 2017 emailem na: hrodejova@ kraj-jihocesky.cz nebo pluchova@kraj-jihocesky.cz, případně telefonicky na: 386 720 215 nebo 386 720 384.