Menu

Aplikace rostlinné obranné látky přivolala na vrbu hmyzožravé ptáky


Když jsou rostliny okusovány herbivory, tak nebývají zcela bezbranné. Mohou produkovat látky, jako jsou rozmanité toxiny, slizy, pryskyřice nebo třeba latex, kterými se snaží herbivory zapudit nebo jim alespoň co nejvíce znepříjemnit život. Anebo se mohou uchýlit k tomu, že vytvářejí látky, jimiž lákají přirozené nepřátele herbivory, jejich predátory.

Odborníci se domnívají, že by tyto látky, anglicky označované jako herbivore-induced plant volatiles (HIPV), mohly lákat i hmyzožravé ptáky na stromy intenzivně zasažené herbivory. Kateřina Sam a Alena Mrázová z Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích a Biologického centra AV ČR vyzkoušeli, zda je přivolat hmyzožravé ptáky pomocí postřiku methyl-jasmonátu. Tato látka hraje roli v obraně rostlin a zdá se, že ovlivňuje produkci dalších látek, které rostliny vytvářejí při napadení herbivory.

 

Ke svému experimentu si badatelky vybraly 12 vzrostlých keřů vrby popelavé (Salix cinerea) rostoucích v přirozeném prostředí, na které aplikovaly postřik methyl-jasmonátem. Dalších 12 vrb stejného druhu jim posloužilo jako kontrola. Na vrby s methyl-jasmonátem i kontrolní vrby umístily housenky z modelíny, s jejichž pomocí každý den zjišťovaly, jak často se na vrbách objevují lovící hmyzožraví ptáci nebo draví členovci.

Sledování falešných housenek ukázalo, že hmyzožraví ptáci se objevovali častěji na vrbách s aplikovaným methyl-jasmonátem. Naproti tomu draví členovci navštěvovali vrby s methyl-jasmonátem a vrby bez methyl-jasmonátu stejně často. Autorky také zjistily, že aplikace methyl-jasmonátu vyvolala u vrb zvýšenou produkci těkavých látek alfa-pinenu, beta-pinenu, 3-karenu, limonenu a beta-ocimenu. Tyto látky by se mohly podílet na přilákání hmyzožravých ptáků.

Mrázová, A.Sam, K. 2017. Application of methyl jasmonate to grey willow (Salix cinerea) attracts insectivorous birds in nature. Arthropod-Plant Interactions online 19. 8. 2017.

Kontakt: Mgr. Kateřina Sam, Ph.D. (katerina.sam.cz at gmail.cz)