Menu

Čím se živí ptáci na Papui Nové Guinei?


V tropech žije mnoho druhů ptáků, o jejichž ekologických nárocích toho zatím víme podstatně méně, nežli o ptácích v mírném pásu. Týká se to i jejich potravy, která je přitom klíčová pro ekologii jednotlivých druhů i celých ptačích společenstev. Výzkum potravy tropických ptáků proto představuje příležitost, které se mohou s úspěchem chopit i odborníci původem z oblastí s mírným klimatem.

Do studia tropických ptáků a jejich potravy se pustili i Kateřina Sam, Jana Sýkorová a Vojtěch Novotný z Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích a z Biologického centra AV ČR se svými novoguinejskými kolegy. Zaměřili se na ptáky pralesů centrální části Papui Nové Guinei, jejichž potravní specializace zkoumali na celkem 8 vybraných lokalitách s různou nadmořskou výškou mezi 200 až 3 700 metry nad mořem. Badatelé odchytili celkem 999 ptáků náležejících k 99 různým druhům. Tyto ptáky následně přiměli k vyzvracení žaludku pomocí dávivého vinného kamene (hydrotartaratoantimonitanu draselného) a prostudovali jejich stravu.

 

Výsledky výzkumu ukazují, že novoguinejští ptáci s rostoucí nadmořskou výškou pojídají více členovců a také více nektaru na úkor ostatního rostlinného materiálu, především plodů. To odpovídá skutečnosti, že se s nadmořskou výškou členovci postupně zvětšují, takže se pro ptáky stávají zajímavější kořistí. Ptáci přitom nebyli v pojídání členovců příliš vybíraví a lovili prostě ty druhy, které se vyskytovaly v jejich okolí. Nejčastěji to byli brouci, po nichž následovali pavouci, blanokřídlí a motýli.

Sam, K., Koane, B., Jeppy, S., Sýkorová, J., Novotný, V. 2017. Diet of land birds along an elevational gradient in Papua New Guinea. Scientific Reports 7: 44018.

Kontakt: Mgr. Kateřina Sam, Ph.D. (katerinatvardikova at seznam.cz)