Menu

Co ovlivňuje diverzitu hálek na vrbách?


Hálky jsou nápadné útvary rozmanitého vzhledu, které občas vyrostou na těle rostlin. Vznikají tak, že určité cizorodé organismy vylučují do rostlin fytohormony, tedy látky, které ovlivňují růst rostlin. Takto vytvořené hálky pak slouží zájmům dotyčného cizorodého organismu. Známé jsou hálky vytvářené různými druhy herbivorního hmyzu nebo roztočů. Na vzniku hálek se dále podílejí i některé hlístice, bakterie, viry, houby nebo i rostliny.

Hálkové organismy reprezentují specifický typ herbivorů nebo patogenů, kteří jsou důmyslně adaptovaní na hostitelské rostliny. Jedno z nejvíce druhově bohatých společenstev hálkotvorných druhů hmyzu a roztočů na jediném rodu rostlin představují druhy napadající vrby (Salix). Martin Volf a jeho kolegové z Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích a Biologického centra AV ČR prostudovali vliv znaků osmi vybraných druhů vrb a topolu osiky (Populus tremola) na druhovou bohatost a početnost hálkotvorných druhů hmyzu a roztočů. Zajímaly je přitom sekundární metabolity (salicyláty, flavonoidy a taniny), morfologické znaky sloužící k obraně (hustota ochlupení vrby), obsah živin a fylogenetické vztahy vrb.

 

Badatelé dospěli k závěru, že početnost hálkotvorných druhů hmyzu a roztočů na vrbách ovlivňuje spíše obsah živin než jejich obranné vlastnosti, které jsou tito silně specializovaní herbivoři schopní manipulovat. Druhová bohatost hálkotvorných druhů zase naopak úzce souvisí s fylogenezí vrb. Z toho je možné vyvodit, že pro vznik řady hálkotvorných druhů během historie byl zásadní vznik nových druhů vrb. Početnost hálek na vrbách tedy souvisí s živinami, které vrby obsahují a druhová pestrost hálkotvorných druhů hmyzu a roztočů je výsledkem evoluce vrb.

Volf, M.Kadlec, J.Butterill, P. T.Novotný, V. 2017. Host phylogeny and nutrient content drive galler diversity and abundance on willows. Ecological Entomology online 22. 5. 2017.

Kontakt: RNDr. Martin Volf, Ph.D. (volf at entu.cas.cz)