Menu

Hmyz se častěji stává kořistí v tropech a v nížinách


V přírodě je na první pohled jasné, že druhová pestrost narůstá s klesající zeměpisnou šířkou směrem k tropům, které jsou druhově nejbohatší. Zatím ale není jasné, zda se podobným způsobem mění i intenzita ekologických vztahů mezi druhy. Tyto vztahy přitom utvářejí strukturu a funkce jednotlivých ekosystémů.

Kateřina Sam a její kolegové z Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích a z Biologického centra AV ČR se společně s početným mezinárodním výzkumným týmem rozhodli zjistit, jak je to s intenzitou lovení kořisti dravcem. Uskutečnili globální experiment na šesti kontinentech, v němž použili jako návnady falešné housenky vyrobené z plastelíny. Vědci housenky přilepili na listy a vystavili je tím útokům predátorů.

  

Podle počtu otisků na housenkách badatelé určovali, jak časté jsou útoky v daném místě a jaký typ živočichů na housenky útočí. Tímto způsobem změřili riziko predace, tj. ulovení kořisti na severojižním gradientu o délce celkem 11 660 kilometrů. Do projektu bylo zapojeno 40 vědců, kteří pracovali na 31 lokalitách po celém světě.

Z výsledků tohoto rozsáhlého experimentu vyplynulo, že směrem k rovníků skutečně vzrůstá riziko, že se housenka stane kořistí. Stejný trend badatelé odhalili i s klesající nadmořskou výškou. Největší riziko sežrání tedy hrozí housenkám v nížinách. Na těchto trendech se podílejí především draví členovci. Početnost útoků ptáků nebo savců se podél studovaných gradientů neměnila.

Roslin, T., Hardwick, B., Novotný, V., Petry, W. K., Andrew, N. R., Asmus, A., Barrio, I. C., Basset, Y., Boesing, A. L., Bonebrake, T. C., Cameron, E. K., Dáttilo, W., Donoso, D. A., Drozd, P., Gray, C. L., Hik, D. S., Hill, S. J. Hopkins, T., Huang, S., Koane, B., Laird-Hopkins, B., Laukkanen, L., Lewis, O. T., Milne, S., Mwesige, I., Nakamura, A., Nell, C. S., Nichols, E., Prokurat, A., Sam, K., Schmidt, N. M., Slade, A., Slade, V., Suchánková, A., Teder, T., van Nouhuys, S., Vandvik, V., Weissflog, A., Zhukovich, V., Slade, E. M. 2017. Higher predation risk for insect prey at low latitudes and elevations. Science 356: 742-744.

Kontakt: Mgr. Kateřina Sam, Ph.D. (katerina.sam.cz at gmail.cz)