Menu

Infekce anaplazmou rozvrací metabolismus sacharidů klíštěte


Anaplazmy jsou vnitrobuněčné parazitické bakterie z příbuzenstva původce skvrnitého tyfu a dalších patogenů, a rovněž i předků mitochondrií. Nejčastěji se vyskytují v tropických oblastech, kde infikují krevní buňky živočichů včetně člověka a vyvolávají onemocnění zvané anaplazmóza. V jejich životním cyklu hrají důležitou roli klíšťata, která je přenášejí, a jejichž tělem anaplazmy musejí projít. Anaplazma druhu Anaplasma phagocytophilum se v poslední době stává stále častějším původcem onemocnění, které na lidi přenáší klíště obecné (Ixodes scapularis). Počet nakažených klíšťat i lidí roste. Tyto anaplazmózy se objevují ve Spojených státech, Evropě, Africe i Asii a vyžadují si pozornost odborníků.

Už delší dobu víme, že vnitrobuněčné bakterie jsou jako mikroskopičtí hackeři. Narušují metabolismus přenašečů i definitivních hostitelů ve svůj prospěch. V případě anaplazmy Anaplasma phagocytophilum ale zatím není příliš jasné, jak ovlivňuje metabolismus klíštěte. Alejandro Cabezas-Cruz z Přírodovědecké fakulty Jihočeské Univerzity v Českých Budějovicích a Biologické centra AV ČR vedl mezinárodní tým, který zkoumal, jak zmíněná anaplazma zasahuje do metabolismu klíštěte.

 

Badatelé nejprve v nedávno publikovaném genomu klíštěte obecného vypátrali geny pro klíčové enzymy, které tvoří hlavní metabolické dráhy sacharidů v metabolismu klíštěte. Potom prozkoumali proteiny a mRNA (tedy produkty transkripce), které souvisejí s nalezenými geny, ve tkáních klíšťat a v buněčných kulturách. Sledovali přitom, jak tyto proteiny a mRNA zasáhne infekce anaplazmou. Experimenty ukázaly, že infekce anaplazmou v klíštěti potlačuje metabolismus mitochondrií a glukoneogenezi, čili proces syntézy glukózy. Zároveň ale zesiluje aktivitu genů, které se podílejí na glykolýze, tedy na získávání energie z glukózy. Jednoduše řečeno, anaplazma nutí klíště přestat šetřit energií. Výsledky této studie osvětlují působení bakterií anaplazem na metabolismus klíšťat, která je přenášejí, a zároveň otevírají možné cesty pro vývoj nových typů léčby nebo prevence anaplazmóz. 

Cabezas-Cruz, A., Alberdi, P., Valdés, J. J., Villar, M., de la Fuente, J. 2017. Anaplasma phagocytophilum Infection Subverts Carbohydrate Metabolic Pathways in the Tick Vector, Ixodes scapularis. Frontiers in Cellular and Infection Microbiology online 7. 2. 2017. 

Kontakt: MVDr. Alejandro Cabezas-Cruz (alejandrocabezascruz at yahoo.es)