Menu

Jak afričtí hlodouni velcí tráví svůj den?


Jak afričtí hlodouni velcí tráví svůj den?

V etiopském pohoří Bale žijí jako na jediném místě na světě nápadní hlodavci z čeledi slepcovitých, hlodouni velcí (Tachyoryctes macrocephalus). Osídlují tam vysoko položené louky, a při případném setkání hned na první pohled zaujmou velikou hlavou. Hlodouni si v loukách hledají potravu, ale spí v podzemních systémech. Takovým zvířatům se říká fossoriální. V klimaticky náročném prostředí, což louky v pohoří Bale nepochybně jsou, živočichové obvykle přizpůsobují svoji denní aktivitu okolním podmínkám.

Tereza Vlasatá, Jan Šklíba, Matěj Lövy a Radim Šumbera z Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích společně s dalšími kolegy detailně prozkoumali denní aktivitu hlodounů velkých v pohoří Bale s využitím radiotelemetrie. Vědci pomocí připevněných vysílaček sledovali celkem 17 dospělých hlodounů, během dvou částí období sucha, které se lišily teplotou a dostupností potravy.

 

V obou sledovaných obdobích hlodouni trávili většinu času, asi 79 procent, v jejich podzemních systémech. Zajímavé bylo, že hlodouni byli méně aktivní na povrchu ve druhém ze sledovaných období, tedy na konci období sucha. To odporuje původním předpokladům, že hlodouni budou na povrchu více aktivní v době, kdy mají k dispozici méně dostupné potravy. Badatelé se domnívají, že se hlodouni více pohybují venku na počátku období sucha kvůli tomu, že se mohou ohřát. Počátkem období sucha je totiž v pohoří Bale celkově chladněji. Nadzemní aktivita hlodounů vzrůstá s teplotou u povrchu půdy. Nápadné rovněž je, že na rozdíl od jiných podzemních hlodavců hlodouni svou nadzemní aktivitu nijak neomezují v nejteplejším období dne.

Vlasatá, T. Šklíba, J.Lövy, M., Meheretu, Y., Sillero-Zubiri, C., Šumbera, R. 2017. Daily activity patterns in the giant root rat (Tachyoryctes macrocephalus), a fossorial rodent from the Afro-alpine zone of the Bale Mountains, Ethiopia. Journal of Zoology online 2. 2. 2017.

Kontakt: doc. Mgr. Radim Šumbera, Ph.D. (sumbera at prf.jcu.cz)