Menu

Jak dostupnost stravy ovlivňuje velikost vrhu u myší?


Pro úspěch ve velké evoluční hře života je kriticky důležité rozmnožování. Jak ale dosáhnout co nejlepších výsledků? Samice savců si vyvinuly celou řadu strategií, s jejichž pomocí se snaží zajistit co nejúspěšnější potomstvo. Velkou roli v tom hraje dostupnost potravy, která může ovlivnit výsledný počet potomků. Vědci již dříve zkoumali, jaký vliv má potrava během kojení. Pokud samice v době kojení trpí nedostatkem, tak to často vede k úhynu mláďat a omezení jejich počtu. Zatím ale nebylo příliš jasné, zda a jak ovlivňuje velikost vrhu omezená dostupnost potravy před samotným rozmnožováním.

František Sedláček z Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích se svými dvěma kolegy proto prozkoumal velikosti vrhu mláďat a míru rodičovské investice do potomstva u myší domácích (Mus musculus) vzhledem k tomu, jak byly myši živené před rozmnožováním. Myši domácí jsou pro takový výzkum velmi vhodné, protože se svým rozmnožováním pohotově přizpůsobují podmínkám prostředí a zároveň v reálném životě často čelí nedostatku stravy.

 

Badatelé nejprve vystavili 65 myších rodin experimentálnímu nedostatku potravy, a pak sledovali, jaká bude úspěšnost jejich rozmnožování. Výsledky porovnali s rozmnožováním 72 myších rodin, které žily ve stejných podmínkách, ale měly k dispozici potravu dle libosti. Sedláček s kolegy zjistili, že myši, které před rozmnožováním hladověly, měly větší vrhy mláďat a jejich potomci hynuli selektivněji podle velikosti a celkově méně často, nežli u myší s dostatkem potravy. Tato studie poskytla první důkaz o tom, že dostupnost stravy před rozmnožováním má vliv na rodičovské investice a velikost potomstva.

Dušek, A., Bartoš, L., Sedláček, F. 2017. Pre-breeding food restriction promotes the optimization of parental investment in house mice, Mus musculus. PLoS ONE online 22. 3. 2017.

Kontakt: doc. RNDr. František Sedláček, CSc. (fsedlac at prf.jcu.cz)